tisdag, juni 07, 2011

Översiktsplan för Linghem

Nu är så den fördjupade översiktsplanen för Linghem antagen. Sug på det ordet. Fördjupad översiktsplan. Det är ganska svårt att gå igång på något så torrt ord. Men haka inte upp er på ordet. För vad det egentligen handlar om är ett visionsdokument. Ett dokument som pekar på en långsiktig utveckling för en ort som har framtiden för sig.

Linghem kan växa med c:a 3000 personer på lite sikt. Det är mer än en fördubbling. Tänk bara vad det skulle innebära för möjligheten till service i form av handel, skolor och fritidsaktiviteter. Och tänk hur många familjer som skulle få möjlighet att bo så nära oerhört vacker natur.

Tidigare utgick planarbetet mycket från Ostlänkens planering. Det kändes lite si och så att en ort som Linghem skulle få sin framtid avgjord av vilken sträckning en framtida järnväg skulle ta eller inte. Sen det stod klart att Ostlänken nog kommer dröja ett tag så har planeringen mindre och mindre handlat om Ostlänken. Självklart är det tråkigt att Ostlänken dröjer, men visst är det skönt att Linghem får sin framtid planerad mer efter sina egna förutsättningar.

Inga kommentarer: