fredag, oktober 22, 2010

Kommunal amnesti

Den som följt mediarapporteringen de senaste veckorna har inte kunnat undvika historierna om korruption på flera håll i Sverige. Först ut var Uppdrag Granskning och Göteborg. Sen följde Stockholm och Norrköping. Lägg till detta den redan pågående skandalen inom Kriminalvården och ett otäckt mönster framstår. Det oskyldiga Sverige är drabbat av korruption. Även om det inte är i samma liga som många andra länder i världen så är inte det ett försvar. Vi kan i detta fall inte jämföra oss med andra, utan måste hela tiden relatera till oss själva. Vi har levt i tron att Sverige är fritt från korruption och i det ljuset framstår dessa skandaler som gigantiska muthärvor. Hur det kunnat bli på detta vis är nog ingen som kan svara på och inte heller jag ska ge mig in i ett försök. Men uppenbarligen så finns detta fenomen på många platser i Sverige.

Nu kommer vi till den springande punkten. Hur löser vi detta? En oerhört svår fråga, jag vet. Men den behöver en lösning. Stora utredningar är en väg att gå. Att tillsätta kommissioner med uppdrag att genomlysa den egna organisationen är en annan. Och det finns fler därtill. Oavsett vilken metod vi än väljer så kommer det att skapa en känsla av misstänkliggörande inom en organisation. Men om inget görs så kommer allmänhetens misstankar aldrig att skingras. Det finns en överhängande risk att den allmänna uppfattningen blir att "ja ja, men detta finns säkert inom vår kommun också".

Jag har ett förslag. Jag vet att det innehåller en del uppenbara brister. Ingen aning heller om detta ens är juridiskt möjligt att genomföra, men väl värt ett försök. Tänk om en kommun kunde erbjuda amnesti för sina anställda. Den som begått någon oegentlighet liknande det som uppdagats den senaste tiden kan göra detta utan att riskera några juridiska påföljder. Till uppbyggnaden skulle det likna den allmänna vapenamnesti som vi tidigare jobbat med. Tjänstemannen/politikern skulle på detta vis lätta sitt samvete samtidigt som vi uppdagar eventuella oegentligheter i verksamheter runt om i vårt land.

Efter att tidsfristen gått ut tillsätter man sedan en korruptionskommission med uppdrag att genomlysa hela organsationen. Det som då uppdagas får sedan tillbörlig juridisk påföljd.

2 kommentarer:

Lars Andersson sa...

Bra Murre att du går rakt på och försöker göra något åt problemet i stället för att ägna tiden åt att fundera på hur det kunde bli så här tokigt.

Det som uppdagas av en korruptionskommission efter att kommunens anställda själva fått chansen att bikta sig och lätta sitt hjärta bör få tillbörlig juridisk påföljd, funderar du!

Menar du att problemet är så stort att rättssystemet skulle braka samman om alla som haft fingrarna i syltburken utan pardon skulle drabbas av tillbörlig juridisk påföljd?

Har du någon annan bevekelsegrund för att inte kräva fullt ansvar av kommunens anställda?

qsc85213 sa...

IS VERY GOOD..............................