fredag, oktober 22, 2010

Kommunal amnesti

Den som följt mediarapporteringen de senaste veckorna har inte kunnat undvika historierna om korruption på flera håll i Sverige. Först ut var Uppdrag Granskning och Göteborg. Sen följde Stockholm och Norrköping. Lägg till detta den redan pågående skandalen inom Kriminalvården och ett otäckt mönster framstår. Det oskyldiga Sverige är drabbat av korruption. Även om det inte är i samma liga som många andra länder i världen så är inte det ett försvar. Vi kan i detta fall inte jämföra oss med andra, utan måste hela tiden relatera till oss själva. Vi har levt i tron att Sverige är fritt från korruption och i det ljuset framstår dessa skandaler som gigantiska muthärvor. Hur det kunnat bli på detta vis är nog ingen som kan svara på och inte heller jag ska ge mig in i ett försök. Men uppenbarligen så finns detta fenomen på många platser i Sverige.

Nu kommer vi till den springande punkten. Hur löser vi detta? En oerhört svår fråga, jag vet. Men den behöver en lösning. Stora utredningar är en väg att gå. Att tillsätta kommissioner med uppdrag att genomlysa den egna organisationen är en annan. Och det finns fler därtill. Oavsett vilken metod vi än väljer så kommer det att skapa en känsla av misstänkliggörande inom en organisation. Men om inget görs så kommer allmänhetens misstankar aldrig att skingras. Det finns en överhängande risk att den allmänna uppfattningen blir att "ja ja, men detta finns säkert inom vår kommun också".

Jag har ett förslag. Jag vet att det innehåller en del uppenbara brister. Ingen aning heller om detta ens är juridiskt möjligt att genomföra, men väl värt ett försök. Tänk om en kommun kunde erbjuda amnesti för sina anställda. Den som begått någon oegentlighet liknande det som uppdagats den senaste tiden kan göra detta utan att riskera några juridiska påföljder. Till uppbyggnaden skulle det likna den allmänna vapenamnesti som vi tidigare jobbat med. Tjänstemannen/politikern skulle på detta vis lätta sitt samvete samtidigt som vi uppdagar eventuella oegentligheter i verksamheter runt om i vårt land.

Efter att tidsfristen gått ut tillsätter man sedan en korruptionskommission med uppdrag att genomlysa hela organsationen. Det som då uppdagas får sedan tillbörlig juridisk påföljd.

torsdag, oktober 14, 2010

Batteriladdning

Får jag börja med att be om ursäkt till alla er som läser min blogg med någorlunda regelbundenhet. Jag slutade bara pang boom med att skriva och det är inte min stil i vanliga fall. Men jag kände det lite så efter valet. Det var inte bara skrivandet, utan också jag som bara pang boom tog slut. Batterierna var helt tomma. Det fanns inte ett uns av reservkraft att uppbåda.

Men nu är jag tillbaka. Och jag vill tacka alla som hjälpte till i valet och alla som valde att personkryssa mig, nästan 800 personer. Alliansen sitter kvar vid styret i Linköping och jag fick en bekräftelse på att det jobb jag gjort har uppskattats. Att få så många personkryss är en speciell känsla. Jag blev oerhört rörd och stolt samtidigt som jag kände en enorm glädje över det. Men det ökar också pressen på mig eftersom jag nu inte bara har mitt parti och mina medlemmar att svara upp mot, utan även de 800 personer som lagt sin enda röst på just mig. Jag lovar att inte göra er besviken.

Vad händer nu då? Ja, vi sitter i slutskeedet av våra Allians-förhandlingar och vi kommer presentera en kanonuppsättning av politiker för Linköping laddade med ett kraftfullt manifest för kommande fyra år.

På det personliga planet går mycket tid åt till att hinna ikapp vardagen och allt det som en kommun kräver i form av beslut och möten. Men vid sidan av det så försöker jag att fundera över framtiden.

Jag vill fortsätta som ledande politiker i Linköping fyra år till. Men jag behöver ladda mina batterier. Jag behöver hitta glöden som gör att jag hela tiden är på tårna. Jag behöver hitta motivationen för fyra år till. Jag kommer att göra det, men för att det ska lyckas har jag känt mig tvungen att krypa in i mitt skal. Därav den dåliga närvaron på bloggen. Jag har krupit in i skalet och funderat på vad jag har att ge till Linköping. Ganska snart tar jag lite semester och åker utomlands (dock inte på Bodströmskt vis) för att koppla in batteriladdaren på fullt fräs. Och när den nya mandatperioden börjar ska jag vara med och inte bara presentera en regeringsförklaring för Alliansen i Linköping, utan också för mig själv. Jag tycker att de som kryssat mig och mina medlemmar har rätt att kräva det. En förklaring över vad Murre ska göra nästkommande mandatperiod.