tisdag, september 14, 2010

Regionalt integritetsmanifest

Alla människor har rätt till ett privatliv utan att motivera varför. Det är grunden i Centerpartiets övertygelse. Det är också grunden i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Europakonventionen.

Alla människor har rätt att hålla sina privatliv just privata utan att behöva motivera det ytterligare, men dagens informationsintensiva samhälle samlar dagligen in stora mängder information om våra privatliv utan att ställa sig den mest fundamentala frågan; hur inkräktar detta på det privata livets helgd?

Centerpartiet i Östergötland presenterar nu 5 punkter för att skydda integriteten. Partiet vill införa en regional integritetsombudsman, begränsa användandet av kameraövervakning, se över insamlandet av informationen inom kommunen, införa integritetskunskap i skolan samt granska vilken information samhället samlar in och varför?

För att förtydliga i en del. Vi vill inrätta en fristående regional integritetsombudsman och dennes uppgift blir att vara den enskildes röst gentemot det offentliga i vårt län, inklusive den statliga verksamheten. Centerpartiet i Östergötland föreslår att f.d Justitiekansler Göran Lambertz får uppdraget att inrätta en sådan organisation. Förutom att vara väl bevandrad inom området integritet och integritetskränkningar så har Göran Lambertz en naturlig koppling till Östergötland vilket borde ge uppdraget en extra tyngd.

Vi är fullt medvetna om att ett samhälle behöver samla in information för att fungera. Det vore exempelvis väldigt svårt att bevilja kreditkort utan att ta del av viss information. Det behövs också information för att begränsa kriminaliteten i samhället. Men med den snabbt ökande tekniska utvecklingen och den alltmer fartblinda mentaliteten så riskerar vi att åsidosätta vår mest grundläggande rättighet. Rätten till ett privatliv.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vilket hyckleri! Ditt parti sålde ju ut sig totalt när det gällde FRA.

Ni har ingen själ kvar i centerparti, Muharrem

Muharrem sa...

Anonym,

vad mitt parti tar för beslut på riksplanet är en sak och vad jag lyckas få mitt parti på regional och lokalnivå att driva är en annan. Vi tror på lokalt självbestämmande.

Läs gärna på om mitt motstånd mot vissa av besluten tagna på riksplan innan du börjar kritisera mig.

Du får gärna ge synpunkter på vilka delar av det regionala programmet som du tycker är dåliga. Finns på http://ostergotland.centerpartiet.net/aktuellt/integritetsmanifest/

Hugo sa...

Jag håller med, hyckleri är vad det är. Tur att man kan rösta på piratpartiet istället.

Anonym sa...

Jag tycker att Maud Olofsson är en riktigt obehaglig person. När jag ser henne i debatter så står hon bara och ljuger rakt ut för svenska folket.

Det gör Reinfeldt också, men han står ju ändå för nån slags politik.

lokalt är det inte så illa och det är det vi diskutterar här.

Svårt bara för Muharrem att vara trovärdig lokalt när han pratar om integritet, miljö och småföretag. Det är nåt som inte stämmer, Muharrem borde inte vara (c).

Men (c) borde verkligen åka ur riksdan med buller och bång!