tisdag, september 07, 2010

Jag lovar inte allt.

Det du nu läser erbjuder inga under. Det erbjuder heller inga universella lösningar på världens problem. Och därför är det olikt annat som du säkert läst.

Jag tar bara upp de 3 frågor som jag ser som de största utmaningarna för framtiden. De frågor som vi behöver lösa för att Linköping ska fortsätta vara så bra som vi tycker att det är.

Och jag vet vad jag pratar om. Jag har varit med och rattat Linköping igenom en mandatperiod fylld av svårigheter, kriser och hinder. Och Linköping har klarat sig bra.
Men jag vill mer!

1. Den stora gröna staden – Linköping måste våga sticka ut. Och upp. Jag vill se modern arkitektur som också går på höjden. Jag vill ha gröna lungor i stan. Och jag vill ha en puls i stadslivet med restauranger och saluhall.

2. Ta vara på de tidiga åren – Att satsa på barn är vår bästa försäkring. Jag vill se högre kvalitet i förskolan med mindre barngrupper. Bättre skolmiljö och tydligare pedagogik i lågstadiet. Och jag vill ha mer kultur redan från förskolan.

3. Ett företagsklimat för framtiden – Egentligen är det enkelt. Jag vill lyssna mer på företagarna. Göra det enklare och roligare att vara företagare. Minska regelkrånglet. Och jag vill uppmuntra fler att våga ta steget.

Förtroende är det största man kan ge någon. Nu ber jag om ditt förtroende. Och ditt kryss!

1 kommentar:

Anonym sa...

Gott! "Den stora gröna staden" är en målbild som innebär ett stort åtagande. Om du lyckas så kommer Linköping bli en stad vars rykte kommer att ge eko i Europa. Linköping har de perfekta förutsättningarna för att vara pionjär inom hållbar stadsutveckling. Vissa hårda ställningstaganden måste göras, en hel del pengar behöver satsas. Nej, enormt mycket pengar måste satsas. Detta kräver ett politisk mod utöver det vanliga.

1) Stad ska vara stad - natur ska vara natur - jordbruksmark ska vara jordbruksmark!

2) Parker i staden ska ha en hög kvalitet, annars blir dess positiva effekter (om det ens finns några) inte tillräckligt stora för att kompensera det slöseri av mark samt det ökande transportbehov som det genererar. Mark är en värdefull resurs!

3) Bygg en (1) stad! Förtydliga gränserna mellan stad och landsbygd. Bygg ihop tätorten till en sammanhängande stad med full fysisk integration (förutsättning för en social integration). Förtäta befintlig bebyggelse, bebygg områden mellan de olika stadsdelarna och lägg en kalla förbjudande hand över Linköpings omland. NU!

4) Satsa motsvarande summa för resecentrum (~3 miljarder) på detta projekt. Samla intressenter för byggnader, samla världsledande arkitekter och sätt ihop en projektgrupp som ser till att förverkliga detta. Detta kommer säkerligen att ge samma återbetalning i uppmärksamhet, PR och framförallt i livskvalitet för Linköpingsborna som pengarna på resecentrum skulle göra. Dessutom kan vi påverka allt detta själva, till skillnad från Ostlänkens vara eller icke vara