onsdag, september 01, 2010

Bygg högre, tätare och grönare

Jag gillar städer som vågar. Som vågar bygga täta stadskärnor med höga byggnader. Det ger en känsla av stad samtidigt som det är nödvändigt för att få ett tillräckligt underlag för service och utbud.

Samtidigt älskar jag den gröna staden med parker och grönytor. Det är det som ger den där lilla extra guldkanten.

Problemet är att i debatten talas det alltid om antingen eller. Jag tror inte på det svart vita tänkandet. Jag vet att vi kan kombinera både en tätare och grönare stadsutveckling.

Tänk lite nytt. Bygg ihop befintliga kvarter. Oftast finns det onödiga utrymmen mellan hus i ett och samma kvarter. Bygg ihop dessa tomrum.

Däcka över innergårdar. Idag används alldeles för många innergårdar till parkering. Om vi däckar över dessa parkeringsplatser så får vi istället ett garage och taket kan vi då använda till att bygga fler hus, typ stadsradhus, samtidigt som vi får större grönytor i bostadsområdet.

Bygg på taken. Varför måste vi utgå från att ett hus som idag har fem våningar alltid måste fortsätta ha det? Varför kan vi inte lägga till några våningar? 5 blir sju våningar. Och på taket skulle vi kunna bygga en stadsträdgård för de boende i huset.

Använd taken till annat. Bygg trädgårdar, parker eller växthus på taken. Eller integrera dem i huskroppen. Tanken är att använda hela huskroppen samtidigt som vi får in mer grönt i stadskärnan.

Det här är några förslag som centerpartiet har i Linköping. Vi har lovat att vi har möjlighet att bygga 700 nya lägenheter centralt utan att minska på grönytorna. Ett tufft löfte, men jag vet att det går.

Vad tycker du?

4 kommentarer:

Storstad Linköping sa...

*Stor applåd*

Precis detta är vad vi vill höra! Det verkar ibland finnas någon "magisk" motsättning mellan en tät stad och en skön stad. Täthet och trångboddhet är två helt olika saker. Med en tätare stad delas styckkostnader för grönområden på fler personer.

Hur mycket gräs det än finns i ett bostadsområde så är det långt ifrån säkert att det är uppskattat, utnyttjat eller ens att det upplevs som en trygg plats. Det vi med säkerhet kan säga är att det tar upp värdefull mark som kunde ha bidragit med hem för flera personer, som i sin tur kunde ha bidragit med underlag för att förbättra servicen i området. Detta sätt att bygga staden bidrar i förlängningen till att det blir längre mellan målpunkter i staden, vilket skapar ett ökat transportbehov.

Anonym sa...

Haha, lovar ni bygga 700 lägenheter i centrum, eller lovar ni bara att ni skulle kunna bygga dessa utan att grönytor tas i anspråk?

Det sistnämnda är väl inte att vara tuff, direkt?

Allt hänger på marknaden, som i sin tur hänger på om Ostlänken byggs eller inte.

Det är vinna eller försvinna för Linköping och Östergötland!

LET sa...

@anonym
Ostlänken är väldigt viktig för Östergötland och Linköping men staden står inte och faller med Ostlänken (dock tycker jag det är kasst att den annars så kompetente ministern Borg dömmer ut det som totalt samhällsekonomisk olönsamt, vilket jag starkt tvivlar på).

Linköping är en expansiv stad som behöver fler bostäder, speciellt i de centrala delarna. Dels för att underlaget till kollektivtrafik, handel och stadsliv ökar men också för att det inte ska finnas allt för starka trösklar för att flytta till Linköping.

Storstad Linköping har helt rätt när de säger att det brukar finnas en upplevd motsättning mellan en tät stad och en skön/grön stad.
Jag upplever att de finns väldigt mycket grönområden bara för sakens skull i Linköping. Bygg gärna på grönområden men lämna högkvalitativa parker i kvartersmiljö, som finns i till exempel Oslo, istället för att lämna otrygga och tråkiga gräsremsor där ingen människa vistas.

Avslutningsvis vill jag stämma upp i Storstad Linköpings applåd över Muharrems löfte om att täta till Linköping!

Muharrem sa...

Storstad Linköping,

tack för det trevliga hejja ropen :)

anonym,

hoppas du inser att kommunen inte själv kan bygga. Det måste finnas någon som vill bygga. Jag lovar att göra det möjligt och är säker på att det finns tillräckligt med byggherrar som vill bygga centralt.

LET,

jag gillar också ostlänken. hur som hur så kommer det dröja innan vi kan åka på den. Oavsett regering. Vi måste ju göra mer under tiden.