tisdag, mars 02, 2010

En jättesatsning på utbildning

Idag har Allians för Linköping tydliggjort vad vi ser som viktiga områden att värna i ekonomiskt oroliga tider. Vi presenterade vid en presskonferens våra fördelningar av de extra statsbidragen som tilldelats kommunen. Skolan och utbildningsområdet tillförs extramedel om 60 miljoner kr. Förskola samt grundskolan tillförs 48 miljoner av dessa och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen tillförs 12 miljoner. Pengarna kommer bl a att användas till läromedelssatsningar, men också till en särskild satsning på matematik. Elevhälsan kommer att förstärkas samt utrustning och upprustning till idrottsverksamheten.

Utöver detta satsar vi 17 miljoner på omsorgsnämnden. Pengarna går främst till att lindra de besparingar som skulle behöva göras annars. Men också till att satsa på social verksamhet.

Äldrenämnden får ett tillskott på 12 miljoner. Där blir det också satsningar på social verksamhet och på att förstärka hjälpmedelssidan.

Det känns så oerhört skönt med denna tilldelning. Nu har vi tydliggjort vad vi ser som våra kärnområden. Vi vill värna barn och ungdomar. Vi vill att våra äldre och funktionshindrade ska ha en värdig tillvaro. Därför går pengarna enbart till dessa områden och inte till asfalt.

Inga kommentarer: