torsdag, mars 11, 2010

Valrörelsen är i full gång

Nu märks det att snart är det val. Utspelen duggar tätt. Om än inte varje dag, så i alla fall ett i veckan. Det är väl som det ska vara. Och det ena mer svulstigt än det andra. Också det kanske som det ska vara.

Men en sak stör mig oerhört mycket och det är den bristande respekten för medborgaren i utspelen. För bara genom en väldigt enkel granskning så ser man att det är samma pengar som används om och om och om igen för att finansiera de olika förslagen. Utspelen bygger många gånger på att medborgaren ändå inte har koll på den kommunala ekonomin utan bara läser siffrorna i rubriken. Därför behöver utspelen inte bygga på någon egentlig hållbar grund, utan bara på en rubrik som väcker uppmärksamhet.

Låt mig ta ett exempel från förra veckan. Allians för Linköping presenterade ett förslag om jobb- och praktikplatser för 27 miljoner. Oppositionens kontring blev att trumfa detta med en satsning på 60 miljoner. Bekymret i det hela är att det inte finns så mycket pengar som de nu bränner.

Ja, förvisso så drar de ned på vissa områden där vi vill se mer satsningar t ex inom förskola och grundskola. Men även med de neddragningarna så räcker inte pengarna. Om det nu inte är så att de använder pengarna flera gånger om.

Så, visst är valrörelsen igång. Med allt vad det innebär.

tisdag, mars 02, 2010

En jättesatsning på utbildning

Idag har Allians för Linköping tydliggjort vad vi ser som viktiga områden att värna i ekonomiskt oroliga tider. Vi presenterade vid en presskonferens våra fördelningar av de extra statsbidragen som tilldelats kommunen. Skolan och utbildningsområdet tillförs extramedel om 60 miljoner kr. Förskola samt grundskolan tillförs 48 miljoner av dessa och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen tillförs 12 miljoner. Pengarna kommer bl a att användas till läromedelssatsningar, men också till en särskild satsning på matematik. Elevhälsan kommer att förstärkas samt utrustning och upprustning till idrottsverksamheten.

Utöver detta satsar vi 17 miljoner på omsorgsnämnden. Pengarna går främst till att lindra de besparingar som skulle behöva göras annars. Men också till att satsa på social verksamhet.

Äldrenämnden får ett tillskott på 12 miljoner. Där blir det också satsningar på social verksamhet och på att förstärka hjälpmedelssidan.

Det känns så oerhört skönt med denna tilldelning. Nu har vi tydliggjort vad vi ser som våra kärnområden. Vi vill värna barn och ungdomar. Vi vill att våra äldre och funktionshindrade ska ha en värdig tillvaro. Därför går pengarna enbart till dessa områden och inte till asfalt.

Ohlys pigavdrag är det som gäller.

Ett stundom ganska komiskt velande fick idag sin Grande Finale. Nu ska RUT-avdraget avskaffas. Lars Ohly fick de andra att dansa efter sin pipa. Med tanke på att Mp ganska nyligen meddelat att de tycker att det borde vara kvar samtidigt som Mona Sahlin öppnade för att bevara det (även om det då skulle "förändras") så framstår det som att v med Lars Ohly i spetsen satt ned foten och hotat med ett avhopp. Någon annan förklaring kan jag inte se.

Det känns som att det är med hot och maktdemonstrationer som oppositionen bedriver sitt samarbete. Känns ju inte riktigt tryggt. Men en sak ska de ha heder för. Nu har de, och främst Mp, tydliggjort att med dom vid rodret så väntar en kraftig vänstergir. En vänstergir som kommer att kosta och kännas för den vanlige svensken.