onsdag, februari 03, 2010

Stora ägardialogen

Heldag om de kommunala bolagen. Kommunen äger ju några bolag, stora som små. Bolag som jobbar med allt från kulturhistoria till miljöteknik. Som representant för ägarna, d v s kommunmedborgarna, är det viktigt att vi har en ide bakom ägandet. Inga bolag Ska ägas för ägandets skull eller för att tjäna massor av pengar. Det måste finnas andra faktorer som pekar på färdriktningen.

Allt som allt, fullt av spännande diskussoner och en hel del engagemang.

Inga kommentarer: