måndag, februari 15, 2010

Slutet för kommunala bolag?

Nu har den nya lagen trätt i kraft som innebär nya bestämmelser för kommuner, landsting eller statliga myndigheter att driva företag som snedvrider konkurrensen. Och nu ser vi ett första försök att pröva om det finns något bakom denna retorik eller om det är just bara retorik. SHR, Sveriges hotell & restaurangföretagare, anmäler fem offentligt drivna verksamheter till Konkurrenseverket. De fem är Casino Cosmopol, Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping, Uppsala Konsert & Kongress, Arkö Kursgård och Sala Silvergruva.

- Många företag i branschen upplever att offentligt drivna restauranger,
hotell och konferensanläggningar snedvrider konkurrensen. Det är viktigt att vi
får klarhet i var gränserna för kommunal och statlig säljverksamhet på den öppna
marknaden går enligt konkurrenslagens nya regler. Det är till fördel för alla om
detta tydliggörs
, säger SHR:s vd Mats Hulth.
Tråkigt att två av fem anmälda verksamheter är östgötska. Närmare bestämt från Norrköping. Men så kanske landet ligger. Vi måste nu dra lärdom av detta och se över vår egen verksamhet. Jag skulle tycka det vore ytterst besvärande om Linköping skulle hamna i en liknande situation. Speciellt som vi Allianspartier gick till val på att underlätta för företagandet.

1 kommentar:

Razmatazuz sa...

Fullkomligt horribelt anser jag! Hur kommer det sig att man från vissa (något blåare oftast) håll anser att allt offentligt företagsdrivande och ägande är av ondo. Hur man kan inbilla sig att saker blir bättre, smidigare, effektivare och mera lönsamma bara för att företag är privatfinansierade.
På vilket sätt snedvrider offentligt drivna restauranger konkurrensen? Jo de har inte samma intresse som privata aktörer att alltid ÖKA VINSTEN utan syftet är att gå runt.
Detta är inte att snedvrida marknaden utan att göra marknaden rimligare och en Jävla (ursäkta språket) tur att vi har haft, så att marknaden inte fått totalt fritt spelrum inom vissa branscher. Marknaden klarar inte av att reglera orättvisor, marknaden bryr sig inte om miljön så länge den inte är lönsam att bry sig om, marknaden vill aldrig nöja sig med att ett företag går runt, eller har en minimal vinst som kan gå in i något slags buffert.

Tron på den eviga tillväxten, konkurrensen och den fria marknadens förmåga att lösa alla problem kommer bli vårt fördärv!