tisdag, februari 09, 2010

Därför stödjer jag Gula Bandet

Återigen hände det som vi alla fruktat skulle hända. Två svenska soldater fick betala det allra högsta priset för sin övertygelse, livet självt. Sorgen som vi alla känner är stor, men självklart är det inget mot den sorg och saknad som deras famijer, nära och kära nu känner.

Samtidigt så känner jag att min tro och övertygelse stärkts i det rätta i de svenska truppernas närvaro i Afghanistan. Dessa soldater trodde på sin uppgift och sin möjlighet att ge afghanerna en bättre framtid. Jag delar den tron.

Jag väljer att fästa Gula Bandet på min blogg för att hedra dessa soldater. Men också för att hedra alla de afghaner som vill ha en bättre framtid och som förtjänar sin frihet.