måndag, januari 25, 2010

Vad ska ingå i vår landsbygdsstrategi?

Har precis kommit hem från ett möte i Vårdnäs som arrangeras som en del av framtagandet av en ny landsbygdsstrategi. Idén är enkel. Vi måste se alla de fördelar som finns med att hela kommunen ges samma förutsättningar och att all vår potential tas tillvara.

Detta var ett av flera möten som anordnats på kort tid och min roll är än så länge ganska enkel. Lyssna, lyssna och lyssna. En strategi kan aldrig grunda sig på vad vi i stadshuset anser vara det viktigaste. Den måste komma från de som kan saken bäst och berörs av besluten. D v s de som bor på landsbygden. Några saker börjar utkristaliseras, men en hel del återstår.

Nu behöver jag hjälp. Vad ska ingå i kommunens landsbygdsstrategi? Kom med idéer och förslag. Kommentera gärna så att fler kan ta del, men maila gärna också längre inlägg.
muharrem.demirok@linkoping.se

Inga kommentarer: