torsdag, januari 21, 2010

Medborgardemokratin till nya nivåer

Den som tar sig en tur runt i Linköping ser att det händer otroligt mycket i våra stadsdelar. Så här mycket har inte gjorts sen...? Ja, sen aldrig tidigare faktiskt. Vi har valt att satsa oerhört mycket på att öka livskvaliteten i stadsdelarna av den enkla enledningen att vår närmiljö är kanske det som påverkar oss mest. Och jag vet att det finns de som säger, ja men ni har ju inte fixat hos oss. Och det stämmer säkert. Och det finns så oerhört mycket mer att göra. Men resurserna är begränsade. Mitt löfte är dock att närmiljöerna ska prioriteras ännu mer.

Som ett led i detta arbete så försöker vi hela tiden hitta nya vägar för att få in de boendes synpunkter. Med vårt senaste projekt, aktivitetsparken i Skäggetorp, så tar vi medborgardemokratin ytterligare ett steg längre och för besluten närmre de boende. Nu får ALLA vara med och rösta om vilket alternativ som ska genomföras och vad det ska innehålla.

Men skynda på, för 31 januari är det sista chansen att påverka. Sen ska vi börja bygga.

Inga kommentarer: