lördag, januari 30, 2010

Hycklande sossar

- Man ska ha klart för sig att det är en komplicerad verksamhet som kräver
en väldig kompetens. För att få personer som har den måste man konkurrera med
privata företag och då handlar det om förmåner och löner. Man måste helt enkelt
betala.

här säger ledande sossar när de tecknar avtal inom offentliga bolag. Men när det gäller privata bolags intressen att ge bonusar och generösa villkor så säger de ngt annat.

Socialdemokraterna är även öppna för att se över möjligheten att helt
förbjuda bonusar för vissa befattningshavare. Vår bedömning är att det är
särskilt angeläget att se över möjligheten till stopp för bonusar till den
högsta ledningen.
Jag tycker hyckleriet lyser igenom lång väg. Socialdemokratins förkärlek för att pilla i privata företags innersta är omättlig. Samtidigt har de ett osunt intresse för att "leka" affär med andras pengar.

Inga kommentarer: