tisdag, januari 26, 2010

"Har moderaterna blivit marxister?"

Den rubriken har dagens ledare i corren och säger det som många av oss undrat över de senaste dagarna.
Den socialistiska jämställdhetsdefinitionen, som fått spridning i
västvärlden efter kommunismens fall, bygger på den marxistiska föreställningen
om att mänskligheten kan delas in i två delar som ständigt ligger i konflikt med
varandra, i en strukturell över- och underordning. På samma sätt som
arbetarklassens intressen stod mot bourgeoisiens i den marxistiska världsbilden
ställs nu könen mot varandra i en oförsonlig konflikt.

Klokt skrivet. Samtidigt inser jag vad moderaterna vill göra. De försöker komma ur den fällan som de sitter i där de under lång framstått som att de inte fäster vikt vid jämställdhetsfrågan. Vilket inte är fallet, bara det att de har en annan lösning än den som har blivit gängse norm. Tyvärr har de brustit i kommunikationen och med handen på hjärtat så har frågan inte varit särskilt högt prioriterad av de föregående partiledarna.

Men svaret kan då inte vara att göra en 180 gradare och helt köpa den socialistiska problemformuleringen och lösningen. Att släppa sin tilltro till människor och på detta sätt hota med statlig intervention i både äganderätt och utnämningsrätt kan inte vara vägen fram. Det finns kloka moderater som driver frågan om jämställdhet väldigt tydligt och som gjort det länge. Bl a Christian Gustavsson, landstingsråd i Östergötland. Han har skrivt en bok i frågan och läs gärna hans kommentar kring denna fråga.

Inga kommentarer: