torsdag, januari 07, 2010

Grönytor eller inte?

Innan nyår skrev jag ett inlägg om Linköping som en av Sveriges grönaste städer. Det blev några kommentarer kring det inlägget så jag tänkte fortsätta på det spåret.

Enligt SCBs statistik så har linköpingsborna nära till grönytor från sin bostad. En kvalitet som inte går att underskatta. Men om vi gräver lite djupare i den statistiken så inser den som kan sitt Linköping att även om det är nära till en grönyta betyder det inte att alla grönytor är värda att besöka. Bara för att där finns en stor grön plätt så betyder det inte att folk vistas där. Som bergabo ser jag detta varje dag. Mitt utanför mitt köksfönster finns en enorm grönyta som inte används till något. Inte ens hundarna vistas där. Det finns gott om andra trevliga grönområden så det är ingen som väljer att andvända ytan för vare sig picnikar eller spontanidrott. Den bara finns där. Och den ska skötas. Gräset ska klippas och det är inget som görs på en kvart. Nej, det tar sin tid att åka runt denna enorma yta. Och tänk vad skattepengar det kostar. Ger denna yta oss något mervärde? Knappast. Är den värd att bevara som rekreationsyta? Inte om ni frågar mig. Så vad kan man göra med den? Jag ser det som ett fantastiskt tillfälle att fortsätta modernisera Berga. Tänk två hus som liknar det som JM byggde i Ramshäll, bara ett stenkast därifrån. Området skulle få sig ett enormt lyft och vi skulle kunna få in fler bostadsrätter i ett område som nästan uteslutande domineras av hyresrätter.

Men det går inte att bygga på alla grönytor som inte är attraktiva. Iställt kan vi faktiskt välja att göra några av dessa till riktiga pärlor. Tänk att bygga en helt ny stadspark. Ingen ny Trädgårdsförening, men en stadspark som mer inbjuder till rekreation och friluftsaktiviteter. Lägg denna vid vattnet, läs Stångån, så har du en underbar plats som många skulle uppskatta. Men det behöver inte vara så pråligt heller. Ta en vanlig grönyta i ett bostadsområde. Med enkla medel kan den lyftas från sin slumrande tillvaro och erbjuda en underbar miljö för de boende. Att kunna omdana tråkiga bostadsområden till attraktiva livsmiljöer måste väl vara ett motto som alla samhällsplanerare lever efter? Därför ser jag många ljusglimtar i den statistik som SCB presnterar. Där finns möjligheter som andra kommuner saknar och redan byggt bort. Vi sitter med lyxproblemet med vad vi ska göra med alla våra outnyttjade ytor.

Så en begäran till alla er som läser bloggen. Kom med idéer på ytor som kan omdanas. Och ge gärna tips på hur i så fall. Jag lovar att era förslag kommer att få full uppmärksamhet.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Det som är tråkigt med Linköping är att, hur fint man än gör det i stan, så luktar det ju ändå illa. Om Svensk Biogas tillåts fortsätta sprida dålig lukt i Linköping så känns det som att man kan göra betong av allt, det är ändå inte trevligt att vara utomhus.

LET sa...

Det känns fint att insikten om att ett grönområde inte per definition är ett attraktivt friluftsområde även finns på stadshuset.
Områden som borde kunna förtätas enligt mig är.
Fältet som gränsar mot Haningeleden, Söderleden, Pionjärgatan och dammen vid konstruktörsgatan. Gärna med kvartersbebyggelse mot Haningeleden för att signalera att man närmar sig staden, sedan möjligen lägre täthet in mot berga.

Norr om Brokindsleden, öster om söderleden, braskensbro och vidare. Perfekt utrymme att knyta staden närmare Stångån.

Även området du nämnde i bloggposten, längsmed Tinnebäcken i Berga finns det stora möjligheter till att förtäta. Då Berga inte tillhör innerstaden skulle det kunna gå genom att bygga punkthus. Liknande det nybyggda höghuset i majelden eller de nya husen vid knektgatan.

Naturligtvis finns det mer utrymmen det går att bygga på många fler ställen. Dessa var bara några som jag har funderat på.

Muharrem sa...

LET,

tack för kanonidéer. Området kring Haningeleden har vi tänk på en hel del. Det komemr ske saker där, men först måste området Kring Södra Ekkällan bli någorlunda klart. Annars riskerar vi att hacka sönder det och få ett "sår" som sen blir svårt att läka. Den som är uppmärksam ser att i den rondell som byggts intill nya Coop Extra så finns det ett extra ben som idag inte leder någonvart. Det finns där för en anledning. Sen håller jag helt med dig om kvarterbebyggelse invid Haningeleden och lägre in mot Berga.

Punkthus i Berga är också en bra idé. Med de planer som redan finns på ett Gert Wingårdh hus så skulle Berga kunna bli ett oerhört populärt område med närhet både till fantastisk natur och centrum.

Kring Brokindsleden är också intressant. Men där behöver vi nog invänta bygget av Östra Länken först för att sen gå vidare med byggnation. Där skulle en satsning på Stångåstråket kunna ge området oanade värden.

Fortsätt komma med idéer. Jag tar åt mig av allt det som skrivs. Hoppas ni uppskattar att ställa upp som frilansande konsulter =)

LET sa...

Roligt att du lyssnar, så även vi framstegsoptimister får komma till tals istället för de få men högljudda stadskonservatisterna.

Fler områden som går att förtäta.

"Bakom" gamla lärarsemenariet mot Brunnsgatan och Västanågatan.
I triangeln Brunnsgatan och Västanågatan borde ett kvarter, öppet mot brunnsgatan få plats. Även i det angränsande kvarteret Västanågatan, Vallgatan och Hunnebergsgatan, finns det ett grönområde som nästan alltid är tomt.

Parkeringsplatsen utanför länstyrelsen mot Västra vägen och Östgötagatan är ligger perfekt blandad bebyggelse med kontor och bostäder.

Parkeringsplatsen utanför sporthallen Snickaregatan - Linnegatan skulle kunna bebyggas med liknande hus som på andra sidan Linnegatan mot stan.

Nedanför gamla vattentornet, mot Storgatan skulle en fortsättning på huset som gränsar mot kaserngatan passa.

Mer stad får plats i urskogen nedanför vattentornet i majelden mot brokindsleden och st. larsgatan.
Lika så på andra sidan vistvägen även där mot brokindsleden och utsiktsplatsen.

Rasmus sa...

Länsstyrelsens södra parkeringsplats och buskaget runt den har jag också tänkt på. Det känns inte rätt med en sådan plats mitt inne i stan. Det borde finnas plats för ett mindre hus mellan Storgatan och Västra vägen.

Skogsbacken mellan Garnisonen och Ekkällan skulle jag vilja bebygga. Där kunde man binda samman de två områdena med ett par lokalgator med stadsbebyggelse. Höjdskillnader och backar i staden är vackert och alltför sällsynt i Linköping.

Rhe sa...

Mellan Haningeleden och Ålerydsvägen, mitt emot Korpvallen, finns en skogsdunge som inte används till något. Den är otillgänglig och svår att göra något av. Bygg en villagata med sin början vid Ortgatan och in i dungen.

Storstad Linköping sa...

Som sagt, det är kvaliteten på parkerna som egentligen är intressant. Förtätning är något verkligen viktigt i stadens fortsatta utveckling. Men det är minst lika viktigt att prata om hur vi bör förtäta. Att bygga på impediment längs leder i och i befintlig bebyggelse är jättebra, men att bebygga dessa med punkthus som i Ramshäll är värdelöst. Det är ju att bygga vidare på den otroligt destruktiva struktur (hus-i-park:ering) som vi smittades av under 1930-talet och som idag ger stora otrygga fält i bostadsområden, vore en dödssynd.

I min värld så byggs det endast stad i tätorten. Alltså en tät bebyggelse i tydlig kvartersstruktur (inte nödvändigtvis endast i geometriska rutnät), med alla förutsättningar som behövs för att få underlag till liv i staden (handel, rekreation, nöje, kultur, service, etc.). En total fortsättning av "stenstaden", med uteslutande urbana kvaliteter. Där finns det inte plats för impediment och gräsplättar utan mening. Där finns livfulla gator, välfyllda och aktiva torg, mysiga skuggande gränder och gröna och vattenfyllda stadsparker.

När Linköping fortsätter att växa så är det just med denna vision man bör vägledas. Vi slutade att bygga denna typ av stad kring 1930-talet. Något som ledde till att Linköping blev glest och utspritt. Låt oss ta upp det gedigna stadsbyggande som vi då lämnade och bygga vidare den vackra och levande stenstaden.

Muharrem sa...

Tack för alla idéer. Fortsätt komma in med fler.

Jag märker att det finns många som delar synen på att det behövs kvalitet i grönområdena och inte bara kvantitet.

Jag kommer notera alla era förslag och försöka få in dem på en karta, om inte någon av er redan gjort det ;)Kan bli en bra utgånsgpunkt för ett fortsatt arbete.

Storstad,

angående stenstaden så kan jag dela mycket av vad du säger. Men samtidigt så finns det en hel del som säger emot. Människor är inte likriktade vilket innebär att de vill olika saker. Med ett så pass litet befolkningsunderlag som vi ändå har, så måste vi låta olika viljor styra. Där finns de som vill bo mitt i smeten, men också de som vill ha villakvarteret. Sen finns de parhusmänniskan och landsbygdsborna. Lägg till detta alla som vill bygga sitt helt egna boende på den unika platsen som de själva valt ut, utan grannar, och du ser vad som är det svåra att knäcka i din önskan.

Du har dock helt rätt när det gäller att använda marken mer effektivt, förtätning. Jag vill se en mer modern stadsbebyggelse som faktiskt tillvaratar den begränsade markresursen vi har mycket bättre. men det behöver inte alltid ske med nybyggnation.

Jag har en idé om att göra det möjligt för fastighetsägare att utnyttja mer av sin fastighet än vad som görs idag. Varför inte bygga på någon/några våningar där det går? Enklast vore om man började med att låta fastighetsägare använda sina vindsvåningar mer effektivt genom att bygga bostäder. Men sen behövs det givetvis mer byggnation centralt.

Anonym sa...

影音聊天室momokoko -
玩美女人視訊聊天網 -
同學會影音聊天室 -
taiwankiss文學區 -
love 免費視訊美女影音觀賞 -
美女視訊聊天網 -
6k 桃園星願聊天室 -
58cc 桃園星願聊天室 -
新 080 南部人聊天室 ut -
080 南部人聊天室 ut 女同 -
情人視訊網 -
080 南部人聊天室 ut 影片 -
本土自拍 -
kk視訊聊天網 -
080 南部人聊天室 u -
情色部落格 -
love104影音視訊網 -
176影音視訊網 -
sex999免費影片 -
語音聊天室 -
電話視訊交友 -
520影音視訊網 -
免費語音聊天室 -
卡提諾王國bt下載區 -
yahoo 奇摩語音聊天室 -
0401影音視訊聊天網 -
168影音視訊聊天情人網 -
卡提諾BT成人區 -
彩虹影音視訊網 -
正妹影音視訊聊天室 -
yahoo 語音聊天室炸彈 -
3級電影女明星 -
yahoo 語音聊天室 -
s383影音視訊網 -
qq 語音聊天室 -

Hans Stålner sa...

Ja, det finns en mängd totalt meningslösa grönytor på olika ställen i Linköping, även centralt - förslagen här är utmärkta, tycker jag också.

Tror heller inte att man ska gå de högljuda grönyteförespråkarna till mötes. Det kommer att finnas betydligt fler som vill se en ordentlig stad i Linköping, i framtiden. Och, återigen, för detta KRÄVS bostäder i centrala och halvcentrala lägen. I främst kvartersstad. Betydligt tätare.

En annan sak som krävs är politiskt mod. Och givetvis uppslutning bakom att bygga en ordentlig stad. Som det ser ut nu så tramsas det lite för mycket. På sikt är inte detta ekonomiskt hållbart.

Och sedan den där undersökningen; ganska meningslös faktiskt. Det är inget bra att Linköping är så pass "grönt", det är ganska buskigt och ovårdat. Så ta hand om de parker som finns och gestalta dem ordentligt, så att folk vill vara där.

För övrigt är det en gigantisk myt att folk vill röra sig ute i grönområden. Knappt ens parker faktiskt, förutom under några månader under sommarhalvåret, i dagsljus.

Så sluta att lyssna på alla gamla 40-taliser som "värnar grönområden". Bygg ordentlig stad med bostäder! Och ja, bygg på befintliga byggnader med fler våningar, inred vindsvåningar och fastighetsutveckla, men bygg även bostadshus som fortsättningar i innerstaden, på grönområden och impediment.

Storstad Linköping sa...

Helt klart en god idé att utnyttja den befintliga bebyggelsen bättre. Förtätning både genom nybyggnad på impediment och genom vertikal förtätning/ombildning av dåligt utnyttjade tomter (parkeringsplatser, etc.).

Oavsett så är det viktigtaste att innerstadens fortsätta utveckling sker i en hållbar struktur. En klassisk kvartersstruktur. Den strukturen har alla ingredienser och förutsättningar som en stad kräver för att fungera. Plats för kommers, plats för möten, plats för rekreation och idéskapande, etc.

Det är tydligt att folk vill bo i stenstaden, se bara på var bostadspriserna är högst. Det beror helt nekelt på att man kan få goda bostäder (kan bli ännu bättre) med NÄRHET. Närhet till service, handel, kommers, rekreationsplatser av kvalitet, kultur och annat som skapar hög livskvalitet. Dessutom är det nära till de dagliga målpunkterna såsom skola, arbete och livsmedelsbutiker. Dessa typer av boenden skulle aldrig kunna existera utan den täta kvartersstaden, som jag gärna kallar stenstaden. Dels för att det krävs en sådan täthet för att få underlag till sådant utbud, men framförallt för att just dessa typer av verksamheter kräver kvartersstadens sturktur för att existera. Tackvara gator, torg, gränder och stadsparker finns de förutsättningar som skapar handel, möten och händelser.

Jag förstår naturligtvis att det finns en stor efterfrågan på andra typer av boenden. MEN.

1) Det jag säger är att man bör bygga ut (och in) innerstaden med stenstadskaraktär där i anslutning till innerstaden. Se till att Linköpings innerstad blir en riktigt tät och fungerande stadskärna så att förusättningar för stadskvaliteter skapas.

Vad som sedan sker utanför innerstaden är en annan femma. Både landsortsboende och villamatta boenden kan ju samexistera med en tät innerstad. Landsbygden finns i allra högsta grad kvar med ett tät och hög exploatering i innerstaden. Till och med i högre grad då täorten inte sprids ut i samma omfattning. Se till att villorna placeras i en mindre tätorter, exv. Linghem, Vikingstad och Ekängen så att de får en god kollektivtrafikförbindelse med innerstaden.

2) Jag är övertygad om att framtida generetioner inte har samma romantiska bild av villan med tomten som gårdagens generationer. Egentligen handlar det om vissa önskemål, såsom stor uteplats, stort boendeutrymme, vilket går att skapa även i en tätstad om man vidgar synen lite. Stora lägenheter genom högre hus med uteterasser, etc. och med stora gemensamhetslokaler kan gott och väl fylla dessa behov, utan att sprida ut hemmen över en vidsträckt villamatta.

Dessutom kan denna typ av boende också erbjuda innerstadens fördel med tidigare nämnda närhet.

Rasmus sa...

Idén att lägga en park vid Stångån, vid Stångebrofältet, är riktigt bra. Parker blir automatiskt mycket bättre av att ligga vid vattnet. En lagom stor och tydligt avgränsad park som kryper ner ända ner till vattenbrynet.

Men se upp så att inte gräsmattorna och buskarna sprider sig för mycket...

Linköpings city behöver också få ta del av stränderna. Det går att skapa en hel del bra lägen för restauranger, caféer, krogar och uteserveringar. Stenlaggda kajer och urban inramning. Som Strandgatan fast bättre.

aa sa...

角色扮演|跳蛋|情趣跳蛋|煙火批發|煙火|情趣用品|SM|
按摩棒|電動按摩棒|飛機杯|自慰套|自慰套|情趣內衣|
live119|live119論壇|
潤滑液|內衣|性感內衣|自慰器|
充氣娃娃|AV|情趣|衣蝶|
G點|性感丁字褲|吊帶襪|丁字褲|無線跳蛋|性感睡衣|

Anonym sa...

http://markonzo.edu global and other list ashley furniture price [url=http://jguru.com/guru/viewbio.jsp?EID=1536072]ashley furniture price[/url], ivmbhrf, allegiant air verdict [url=http://jguru.com/guru/viewbio.jsp?EID=1536075]allegiant air verdict[/url], ppcolmh, pressure washers info [url=http://jguru.com/guru/viewbio.jsp?EID=1536078]pressure washers info[/url], rqmxto, dishnetwork blog [url=http://jguru.com/guru/viewbio.jsp?EID=1536080]dishnetwork blog[/url], wdhusa, adt security preview [url=http://jguru.com/guru/viewbio.jsp?EID=1536076]adt security preview[/url], nxisko,