torsdag, januari 28, 2010

Fotbollsarenan

En hektisk dag. Många frågor plus en presskonferens kring vår fotbollsarena. Media har skrivit bra i frågan ( här, här och här) men jag tänkte ge en bild också.

Vi har haft förfrågningsunderlag ute under en tid och anbudstiden har nu gått ut. När man då som ansvarig inser att alla de absoluta krav vi ställde inte har blivit tillgodosedda, ja då återstår bara att säga stopp. Corren presenterade redan innan presskonferensen material som jag inte kan kommentera p g a sekretess. Men de har rätt i en sak när de skriver att osäkerheter kring uppfyllande av kvalitetskraven kan skapa problem vid en eventuell juridisk prövning.

En annan sak som måste förtydligas. Upplägget är sådant, och har alltid varit, att kommunen INTE bygger eller äger arenan. Istället sköts detta av en utomstående aktör som i sin tur hyr ut arenana till kommunen. Risken sprids på så sätt mellan fler. Vi har jobbat med denna modell och i mitt tycke är den överlägsen andra.

Jag har följt arenabygget i Norrköping. Ingen har väl egentligen kunnat undgå det. Jag har ingen synpunkt i ärendet som sådant eftersom jag är för dåligt insatt. Men en sak kan jag säga och som vi tagit fasta på. I Norrköping har formfrågan och själva bygget överskuggat alla idrottsliga frågor. IFK Norrköping har fått klä skott på ett sådant sätt att det med säkerhet påverkar deras sinnesstämmning. Jag vill inte att fotbollsklubbarna ska behöva riskera detta. Det är enbart deras idrottsliga prestationer som ska stå i fokus. Inget annat.

Vad händer nu? Ja kommunstyrelsens planeringsutskott ska formalisera den avbrutna upphandlingen på måndag. Men arbetet med att ta fram nytt förfrågningsunderlag har redan startat. Så när all formalia är klar så är också förfrågningsunderlaget klart för att skickas ut. Då vidtar en tid där entreprenörerna får räkna på sina anbud och sen kommer dessa in till oss. En ny utvärdering görs och sen kör vi på med antagande av entreprenör.

Rent konkret så får detta effekter på byggstarten. Vi hade tänkt att det skulle ske i början av 2012, men nu blir det istället i mitten av 2012. All fokus ligger på att ha bygget klart till säsongen 2012 vilket vi kommer klara.

När sådant här händer så blir man ju först osäker. Kan vi verkligen försena bygget? Kommer en ny upphandlig att ge önskad effekt? Och många andra frågor. Men ganska fort inser man att skattebetalarna måste känna trygghet i att prestige och bandklippning inte väger tyngre än värnandet av deras intressen. Det enda man kan göra är att följa experternas råd och sin magkänsla. När bägge dessa sammstämmer då känns det tryggt.

Men vad tycker ni? Gjorde vi rätt?

5 kommentarer:

Hans Stålner sa...

Man måste nog föreslå en ordentlig fotbollsarena om man nu förväntar sig att någon ska vilja bygga. En arena som är värdig staden Linköping.

Det handlar givetvis om ekonomisk rationalitet - på sikt. Samma förhållande som gäller för idrottsklubbar - om man nu vill komma någonstans.

Gestaltning, utformning och placering är allt i detta sammanhang. Det går inte att spara sig till ekonomisk utveckling.

Robin sa...

Jag håller med Hans i stort.

Det handlar ju om en så pass stor och viktig fråga som en ambitionsvisare från kommunen. Menar man allvar med att skapa en hållbar och attraktiv stad så måste man också visa det i de projekt man skapar.

Om Kallerstad ska bli en attraktiv del av innerstaden så måste man utnyttja de verktyg man har för att påverka detta. Likaså om man verkligen profilera sig som en idrottsstad av rang. Brandstationen i Kallerstad och fotbollsarenan är de projekt som kommunen har chansen att visa på fördöme för de privata byggherrarna att något stort är på gång i Linköping. Nu är Kallerstad i princip tomt så där finns ingen "vägledning i ambitionsnivå" för byggherranra att våga satsa utefter. Visa man då inte från kommunens sida vilken ambitionsnåvin är, så kan man kanppast förvänta sig storsatsningar av byggherrarna. nej, då kan man nog istället förvänta sig att byggherrarna "safe:ar" och satsar så lite som möjligt.

Linköping är ju en kommun som balanserar mellan att vara en stark och säker stad för investeringar (likt Stockholm, Göteborg och Öresund) och en stad som är beroende av alla investeringar som man kan få (övriga Sverige i pricip). Man har den unika chansen att faktist bestämma sig för om man kan ställa krav. Att inte ta allt som man får. Så starkt är Linköping. Men det måste man också hela tiden påminna andra om. Det behöver inte storstäderna göra. Linköping måste visa att man har höga ambitioner och när man sedan förverkligar dem så kommer attraktiviteten att öka än mer. Det handlar alltså om att man håller i en positiv spiral, men att man måste se till att sätta snurr på den genom att ha hög kvalitet i genomförande av projekt.

Mitt förslag är att man från kommunens sida först håller en arkitekttävling för gestaltning av arenan samt den närmst omgivande bebyggelsen. Detta kommer både ge tydligare signaler om ambitionsnivån på arenan och bra reklam för Linköping som en hårtsatsande stad. Dessutom kan man ställa krav på miljöteknik, etc. vilket också skulle kunna stärka Linköpings miljöprofil. Man kan då vänta sig att intresset för arenan skulle bli betydligt starkare från byggherrar.

En arktitekttävling innebär en obetydlig summa i sammanhanget men ger möjlighet till att både signalera en hög ambitionsnivå för Kallerstad som stadsbyggnadsprojekt, en bra markandsföring för Linköping i allmänhet samt i synnerhet fotbollsarenanprojektet.

Låt kommunen ta hand om projekteringen tillsammans med utsedd arkitektkontor och enare utsedd byggherre!!

Hans Stålner sa...

Robin: stort bifall! Från min sida!

Byggande är kommunikation med omvärlden!

Linköping är ekonomiskt starkt och måste visa upp detta i konkreta fysiska satsningar - inte bara i planer och marknadsföring.

Varje prjekt handlar om Linköpings framtid. Det här handlar inte bara om en fótbollsarena.

Bygg en storstad nu, med urbana attribut och höga byggnader!

(Vackert skrivet Robin, tycker jag)

Roger sa...

Bygg en arena som håller hög arkitektonisk kvalitet. Det måste helt enkelt få kosta, hur man ska finansiera det hela är den stora frågan men vill man bygga tät urban modern innerstadsmiljö av Kallerstad kan man inte börja med att misslyckas med fotbollsarenan.

Hur kommunen lyckas med fotbollsarenan kommer att sätta ribban för hela Kallerstad, därför är det så viktigt.

Rhe sa...

Passa nu på att bygga en riktigt häftig och stadsmässig anläggning. Den ska utgöra ett första inslag i nya stadsdelen Kallerstad så det gäller att starta högt så denna nya innerstadsdel blir ett fullvärdigt tillskott i den blivande storstaden Linköping.