söndag, januari 24, 2010

Dåtida ideologier för morgondagens frågor

Den marxistiska klasskampen skulle vara ett instrument för revolutionen.
Socialdemokraterna har inställt revolutionen - men instrumentet har de kvar. Det
är ingen bra metod att sitta och titta på gamla fotografier från 1800-talet, när
man skall ta itu med 1970-talets problem.

Samma gamla klasskampsinställning ser man då och då ute på högerkanten. Den är
lika fel där. Vi kan inte begära att Karl Marx och andra 1800-talsprofeter skall
klara våra problem. De visste ingenting om dem. Det är vi själva som måste tänka
för 1970-talet.
Ovanstående citat är från Torbjörn Fälldins rikstingstal 1974 i Lidköping. Och hur sant är det inte? Gamla ideologier som visat sin oförmåga används fortfarande som recept på dagens, och morgondagens, frågor. Klasskampsretoriken märks allt tydligare och jag ser hur det glänser stridlystet i s-märkta ombudsmäns ögon när de talar om hur arbetarklassen förtrycks av den borgerliga regerningen. Så synd att dessa tappat greppet om verkligheten. Fälldins svar till dessa från samma tal är knivskarpt och gäller än idag.
Företagare och löntagare är naturligtvis motparter vid fördelningen av
produktionsresultatet. Därför är det viktigt med starka fackliga organisationer
som kan ta tillvara de anställdas intressen. Men alla, företagare och löntagare,
har näringspolitiskt och samhällsekonomiskt gemensamma intressen av att det
finns så stort produktionsresultat som möjligt att fördela. Det finns inte två
sorters folk i vårt land. Det är naturligt att löntagare, bönder, företagare och
andra förenar sig kring en politik som de anser kunna ge den bästa utvecklingen
för hela vårt folk.

1 kommentar:

Anonym sa...

Äru blind? Ser du inte hur regeringen förtrycker sjuka och svaga i samhället.