onsdag, oktober 21, 2009

Hur står det till med parkeringen i Linköping?

Parkeringsfrågan återkommer med jämna mellanrum i debatten. Den är oerhört laddad och styrs nästan uteslutande av känslor. - Det finns inga parkeringsplatser att tillgå, säger många. Det är alldeles för många p-platser, säger andra. Men vad är sanning? Vi har över 10 000 platser i centrala Linköping. Beläggningsgraden är ytterst sällan 100%. Inte ens i våra mest besökta p-hus. De svåra tiderna är lönehelger och kring de stora helgerna. Annars finns det plats. Och skulle det vara så att ett p-hus är fullt så kan jag lova att det finns plats i nästa.

Vi har gjort en intern undersökning över beläggningsgraden och kommit fram till att p-debatten inte utgår från fakta. Det finns gott om p-platser. Men det kan vara så att det inte alltid finns där just bilisten vill parkera just då. Nu har två Liu-studenter också gjort en undersökning i form av en uppstas, "Parkering i Linköping - en samhällsekonomisk studie av parkering i Linköpings innerstad", och de kommer fram till samma sak. De kommer fram till att marken som används till parkering är ineffektivt utnyttjad eftersom beläggningen på paekeringarna är lägre än vad som bär sig ekonomiskt. Då skulle marken kunna användas på ett annat sätt och samhällsnyttan skulle öka.

Några saker som slår mig är,
- Endast 12% använder sig av kollektivtrafik för sina resor. Vi vet samtidigt att de flesta resor som sker är en bra bit under 5 km. Tänk om fler valde kollektivtrafik istället för bilen? Vi skulle då inte behöva bygga fler p-hus, utan skulle kunna använda marken till att förtäta staden.
- Tänk om vi kunde använda befintliga p-platser mer effektivt. Då skulle vi heller inte behöva bygga fler p-platser.
- Tänk om vi kunde låta fakta styra denna debatt och inte låta känslorna bära iväg.
- Tänk vad subventionerad varje p-plats är. Om inte parkeringarna bär sig ekonomiskt så innebär det ju att ngn annan (läs skattebetalarna) står för notan. Ovasett om du åker bil eller inte.

Jag är säker på att vi behöver många p-platser i stan. Alla kan inte ta bussen eller cykeln och ibland kan det vara skönt att ha med bilen. Men vi måste bli bättre på att använda de platser vi har innan vi bygger fler. Med bättre hänvisning så kan man hitta ett p-hus där det finns plats utan att behöva åka runt. Och det finns alltid lediga platser i flera av p-husen. Om vi bara kör på med nya p-hus så är vi tillbaka i en omodern stadsplanering som inte är bra. Och den kostar dessutom skattebetalarna i utebliven samhällsnytta och skattesubventioner.