onsdag, oktober 28, 2009

Hur hög blir skattehöjningen i Linköping?

En sak kan vi vara säkra på inför nästa års val. Det kommer handla om ett vägval. Socialism eller liberalism. Detta ger sig redan nu uttryck i de politiska ställningstagandena som görs på nationell, regional och lokal nivå. För mig blir det intressant att följa den lokala nivån. Och så här ser det ut. Allians för Linköping har en vision för Linköping som vi genomför. Det är visionen om ett grönare, företagsammare, tryggare och friare Linköping. Mot detta står en opposition bestående av tre splittrade partier med lite olika inställning till mycket, men med det gemensamma att de alla drar tydligt åt vänster.

När finanskrisen slog till med all sin kraft så lyckades vi hantera den så att Linköping ser ut att klara sig bättre än de flesta andra kommuner i vår storlek. Storskaliga uppsägningar kommer att undvikas och kvaliteten kommer att säkras. Samtidigt behåller vi vår relativt låga skatt vilket är en ordentlig konkurrensfördel och ett sätt att visa vart kommuninvånarnas pengar hör hemma. I deras egen ficka. Jämför detta med vad oppositionen vill.

- Socialdemokraterna vill ha oförändrad skatt.
- Vänsterpartiet vill höja med 1 krona.
- Miljöpartiet vill höja med 1 krona.

När ett regeringsalternaativ ska jobbas fram så måste de ta ställning till varandra. Vad landra de då i? Ja, deras kollegor i Stockholm kanske har svaret. Läs och begrunda.

Inga kommentarer: