tisdag, oktober 20, 2009

Djurskydd vid upphandling

Vilka krav kan kommunen ställa vid upphandling? Den frågan är aktuell i många kommuner och nu även i Linköping. Vi håller på att jobba fram en ny Kost- och måltidspolicy där sådana saker bör ges ett svar. Men idag ska jag även svara på en interpellation ställd av Mp kring krav på djurskydd vid upphandling.

Kort så kommer mitt svar att gå ut på göljande:

Flera svenska kommuner har den senaste tiden valt att upphandla med större omsorg om både djurskydd och härkomst. Tyvärr har detta inneburit att Konkurrensverket har inlett processer mot flera av dessa kommuner. Detta främst för att det råder skilda djurskyddskrav inom EU och krav på härkomst innebär, enligt Konkurrensverket, att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kringgås.

Tyvärr blottar detta en grundläggande paradox inom det offentliga. Sveriges riksdag har säkerställt att vi har kanske världens tuffaste djurskyddslagstiftning. Något som vi alla bör vara oerhört stolta över. Samtidigt har riksdagen, genom LOU, tagit ifrån oss möjligheten att handla mat efter den höga standard som lagstiftningen kräver. Detta innebär att vi kräver av bönderna att producera efter högt hållna krav, men när vi ska upphandla så kan vi inte ställa krav på att vår egen lagstiftning har efterlevts. Man kan då fråga sig om principen om icke-diskriminering inte i praktiken innebär att de svenska bönderna diskrimineras till förmån för producenter i länder med mildare lagstiftning?

Alla vill handla efter högt ställda krav. Men i verkligheten är detta en gråzon som är oerhört krånglig. Visst kan det sägas att det går alltid att testa gränserna. Men vore det inte bättre om gränserna anpassades efter det som kommunerna vill genomföra istället?

Inga kommentarer: