torsdag, september 10, 2009

Vi vann första slaget om integriteten

Jag har ju skrivit en hel del om kameraövervakning. Som tidigare framgått så är jag ingen benhård motståndare, men jag tycker att det gått alldeles för mycket slentrian i att bevilja kameror. Det krävs knappt ngt för att få tillstånd. Och det senaste ärendet var inget undantag. Det gällde kamerorna på bussrna som jag skrivit om och uttalat mig om. Kommunen svar kan kokas ned till, -Vi har ju beviljat dem tillstånd tidigare. Någonstans får det vara nog. Tillsammans med folkpartiet gjorde vi gemensam sak och presenterade ett motförslag som var mer restriktivt och som la över bevisbördan på Veolia som vill ha kameror. Tyvärr var vi inte överens inom Alliansen. Men det är OK. Vi kan inte vara överens i alla frågor. Men för c och fp var detta en värderingsfråga där vi inte kände att vi kunde dagtinga med vårt samvete. Socialdemokratin var nog inte helt eniga internt eftersom de inte kunde säga varken ja eller nej. Detta visar bara att integritetsfrågor har ingen blocktillhörighet. De spänner genom alla partier och block.

Resultatet blev istället att frågan återremmiterades, d v s den ska komma tillbaka efter att den har utretts grundligare. Samtidigt tillsattes en utredning för att ge svar på vad kamerorna inneburit och vad effekten blir på den personloga integriteten. Precis det som jag efterfrågade för bara några veckor sedan.

Så, tillbaka efter min oerhört intensiva resa i Bryssel (återkommer till den) så kan jag bara konstatera att vi som tycker att integritet är en viktig fråga vi vann en viktig delseger i och med detta. Men det återstår mycket.

Inga kommentarer: