onsdag, september 23, 2009

Ska kommunala bolag alltid konkurrera med privata?

Idag hade vi nämnd. Ett ärende satte griller i mitt och mina Allianskollegors huvud. Stångåstaden, vår allmännytta, hade en begäran om att få göra vissa revideringar i ett avtal med kommunen. De har köpt en bit mark i Vikingstad och enligt avtalet ska de inom de närmsta 5 åren bygga ett ganska stort antal hyresrätter. Men med finanskrisens inträde på bostadsmarknaden så har förutsättningarna ändrats. De tror inte att detta går att genomföra inom fem år. De tror överhuvudtaget inte att det går att genomföra om det förväntas att det ska vara hyresrätter. Därför ville de ändra i avtalet och istället bygga s.k. hyrköpsrätter inom 7 år. Hyrköpsrätten är en suverän modell som faktiskt är väldigt ovanlig i Sverige. Du hyr en bostad, men med option att köpa loss den till ett förutbestämt pris inom en utsatt tid. Där vi använt den så har den funnit sina kunder och de uppskattar den. Huvudsakligen vänder den sig till personer som inte kan skaka fram en stor insats, men som ändå vill äga sin bostad inom en snar framtid.

Så, modellen är inget fel på. Det är bara det att enligt mig så blir det bekymmersamt när allmännyttan ska syssla med att bygga annat än hyresrätter. När ett kommunalt bolag vill bygga lägenheter för att sälja dessa så konkurrerar de på en fullt fungerande bostadsmarknad. Vi har ingen brist på byggherrar som skulle kunna tänka sig att bygga både bostadsrätter och hyrköpsrätter. Det var faktiskt två privata aktörer som introducerade modellen med hyrköp i Linköping.

En annan dimension är att enligt mig så ska kommunala bolag inte agera som vilket bolag som helst. De ska ge kommunmedborgarna ett mervärde genom att kunna erbjuda sådant som marknaden inte alltid ser ett intresse av. Det kan vara exempelvis att bygga hyresrätter i en lågkonjunktur.

En tredje dimension är att det i ägardirektiven för Stångåstaden står att de i undantagsfall får bygga annat än hyresrätter. Nu har de byggt hyrköpsrätter i Ekängen tidigare och enligt mig så är frasen undantagsvis förbrukad. Om det sker på regelbunden basis så är det inte undantagsvis.

Så, Alliansen i nämnden röstade för att förlänga tidsperioden, men nej till att ändra i avtalet till hyrköpsrätt. Men det kom en tvist i det hela när oppositionen ville rösta för att låta dem ändra från hyresrätter. Vi har tillåtit privata aktörer att ändra i sina avtal tidigare, men först efter långa och genomgående samtal som visat att det verkligen inte finns en annan utväg. Då har oppositionen skrikit halsen av sig och brassat på om att vi hotar hyresrätten. Nu när vi värnar hyresrätten så vill de annorlunda. Men, den här gången gäller det ju ett kommunalt bolag. För fy för dessa privata aktörer. De är allt bra underliga dessa vänsterpolitiker.

Inga kommentarer: