onsdag, september 02, 2009

Sent ska syndaren vakna.

Kommer någon ihåg den senaste partiledardebatten valdebatten i Agenda? I alla fall, där rörde en av frågorna LAS och vilka som var beredda att se över den och förnya den. Samtliga partiledare förutom Maud Olofsson sa blankt nej till att överhuvudtaget diskutera frågan. Jan Björklund var särskilt tydlig i sitt nej. Nu läser jag i SvD att folkpartiet kan tänka sig att se över LAS och kanske t o m lagstifta i frågan. Förvisso är det bara en arbetsgrupp som släppt den testballongen. Men det är en arbetsgrupp som letts av partisekreterare Erik Ullenhag.

Även om det är sent påkommet så är det oerhört välkommet. Och så var de bara två LASkramare kvar i regeringen.

Inga kommentarer: