onsdag, september 30, 2009

Kommunala bolag får inte diskutteras

Igår hade vi fullmäktige. Inga jättefrågor på agendan vid första anblick, men serru det fanns det visst. En av de mest debatterade frågorna blev den om UsitAll, gamla Waste to Energy. Och debatten var egentligen ganska oklar. Anledningen till att det blev edbatt var helt enkelt för att Centerpartiet gjorde en röstförklaring. Vi hade ju synpunkter redan vid bildandet av UsitAll, men majoriteten röstade annorlunda. Och vi respekterar det beslutet. Men i konsekvensens namn så ville vi fortfarande klargöra vår ståndpunkt. Vi sa helt enkelt att vi anser inte att kommunala bolag ska få äga verksamhetsdrivande företag utanför kommunen, men vi är positiva till att kunna dela med oss av den kunskap som finns ackumulerad inom de kommunala bolagen. Inte minst inom miljötekniksektorn. Givetvis till en rimlig ersättning som kommer kommunmedborgarna till del.

Men i denna enkla röstförklaring, som förövrigt följdes av ett bifall till liggande förslag, så öppnades dammluckorna. Jag anklagades för att bringa en revolution till kommunen med denna syn. Centerpartiet anklagades för att vara splittrade i frågan. Och det antyddes också att detta skulle vara mitt eget påhitt.

Några klargöranden. Centergruppen tog beslut om att göra denna röstförklaring på förra gruppmötet. Jag var för övrigt inte närvarande, utan befann mig på partistyrelsemöte. Så jag levererade bara det som centergruppen ställt sig bakom. Splittringen sen skulle bestå i att centerpartiet innhar ordförandeskapet i Tekniska Verken och där inte aktivt drivit denna linje. Till allas besvikelse kan jag meddela att vi är oerhört stolta över att inneha just det ordförandeskapet eftersom det passar bra med det tidigare miljöarbete vi ansvarat för i denna kommun. Vi driver också just frågan om verksamhet eller inte väldigt tydligt, det gäller bara att lyssna. Centerpartiet var ju en av de aktiva kritikerna till att köpa bl a verksamheten i Katrineholm. Vi hade en livlig debatt kring Åtvidabergsköpen också. Men när ett beslut väl är fattat av en majoritet så är det inte vår stil att försöka sabotera det beslutet. Vi respekterar vad en majoritet beslutat och vi måste då arbeta för det inom bolaget. Det är inte konstigare än så.

Sen var det detta med revolution. Jag trodde inte mina öron när jag fick höra att det skulle vara revolutionerande att säga att vi inte ska äga verksamhetsdrivande företag utanför kommunen. Men motsatsen till det är ju att vi ska äga verksamhetsdrivande företag, vilket är ett tydliggörande av främst socialdemokraternas hållning. Så, med en socialdemokratisk majoritet så får vi fler kommunägda bolag långt utanför kommungränsen.

Inga kommentarer: