onsdag, september 30, 2009

Kommunala bolag får inte diskutteras

Igår hade vi fullmäktige. Inga jättefrågor på agendan vid första anblick, men serru det fanns det visst. En av de mest debatterade frågorna blev den om UsitAll, gamla Waste to Energy. Och debatten var egentligen ganska oklar. Anledningen till att det blev edbatt var helt enkelt för att Centerpartiet gjorde en röstförklaring. Vi hade ju synpunkter redan vid bildandet av UsitAll, men majoriteten röstade annorlunda. Och vi respekterar det beslutet. Men i konsekvensens namn så ville vi fortfarande klargöra vår ståndpunkt. Vi sa helt enkelt att vi anser inte att kommunala bolag ska få äga verksamhetsdrivande företag utanför kommunen, men vi är positiva till att kunna dela med oss av den kunskap som finns ackumulerad inom de kommunala bolagen. Inte minst inom miljötekniksektorn. Givetvis till en rimlig ersättning som kommer kommunmedborgarna till del.

Men i denna enkla röstförklaring, som förövrigt följdes av ett bifall till liggande förslag, så öppnades dammluckorna. Jag anklagades för att bringa en revolution till kommunen med denna syn. Centerpartiet anklagades för att vara splittrade i frågan. Och det antyddes också att detta skulle vara mitt eget påhitt.

Några klargöranden. Centergruppen tog beslut om att göra denna röstförklaring på förra gruppmötet. Jag var för övrigt inte närvarande, utan befann mig på partistyrelsemöte. Så jag levererade bara det som centergruppen ställt sig bakom. Splittringen sen skulle bestå i att centerpartiet innhar ordförandeskapet i Tekniska Verken och där inte aktivt drivit denna linje. Till allas besvikelse kan jag meddela att vi är oerhört stolta över att inneha just det ordförandeskapet eftersom det passar bra med det tidigare miljöarbete vi ansvarat för i denna kommun. Vi driver också just frågan om verksamhet eller inte väldigt tydligt, det gäller bara att lyssna. Centerpartiet var ju en av de aktiva kritikerna till att köpa bl a verksamheten i Katrineholm. Vi hade en livlig debatt kring Åtvidabergsköpen också. Men när ett beslut väl är fattat av en majoritet så är det inte vår stil att försöka sabotera det beslutet. Vi respekterar vad en majoritet beslutat och vi måste då arbeta för det inom bolaget. Det är inte konstigare än så.

Sen var det detta med revolution. Jag trodde inte mina öron när jag fick höra att det skulle vara revolutionerande att säga att vi inte ska äga verksamhetsdrivande företag utanför kommunen. Men motsatsen till det är ju att vi ska äga verksamhetsdrivande företag, vilket är ett tydliggörande av främst socialdemokraternas hållning. Så, med en socialdemokratisk majoritet så får vi fler kommunägda bolag långt utanför kommungränsen.

måndag, september 28, 2009

Liberal politik vinner val

Valet närmar sig och partierna börjar sin positionering. Sossarna har bekymmer eftersom de inte vet om de ska mot mitten eller längre vänsterut. Moderaterna har bestämt sig för att ta sig mot mitten och vara oerhört pragmatiska. I båda fallen så är det triangulering ut i fingerspetsarna som gäller. Då finns det lite utrymme för ideologi. Men valet i Tyskland visar att det finns ett enormt sug efter idelogiska partier. Partier som pratar om något djupare och något mer långsiktigt.

FDP, liberalerna, gjorde ett kanonval och ökad med drygt 5% till 14,8%. Detta utan någon "språktestfråga", utan helt på liberala värderingsfrågor. De drev frågor som mer pengar kvar i plånboken genom lägre skatter. Människan före systemet. Individens rättigheter. Integritets- och öppenhetsfrågor. Miljöfrågor. Och ett reformerat skattesystem. Läs mer i deras valmanifest (som faktiskt finns på svenska).

Lärdomen att dra av detta är att det finns utrymme för en tydligare liberal profilering inom politiken. Jag tror inte att det är så jättemycket som skiljer svenskar och tyskar, och kan de i så stor utsträckning rösta liberlat så borde centerpartiet ha en riktigt hygglig potential nästa val. Men då måste vi våga. Vi måste våga säga nej till all denna triangulering och faktiskt börja tala om vår poltik ur ett ideologiskt perspektiv. Vi måste våga skärpa till vår samhällskritik. För även om mycket hänt de senatse tre åren så är det mycket som återstår innan sossarnas systemstat blivit liberal. Och vi måste våga vara tydligt liberala. Inget mer nallande på grundläggande liberala värderingar såsom individens fri- och rättigheter.

fredag, september 25, 2009

Länsstyrelsen vågade där kommunstyrelsen fegade

Den senaste tiden har kameror tagit stor plats på min blogg. Jag ska försöka att inte trötta ut er med enbart kamerafrågor, men den här gången kan jag inte hjälpa det. Jag fick idag reda på att länsstyrelsens jurister inte godkänner Veolias ansökan om kameraövervakning, utan begär in kompletteringar. Det ska bl a framgå vad de befintliga kamerorna inneburit, fullständigt med polisrapporter och kostnadsberäkningar. De vill också se vad de gjort förutom kameror och vad de kan tänkas göra. Veolia ska också redovisa vilka turer som är brottsutsatta och vid vilka tider, för att kunna se vad kotstant övervakning innebär.

Jag kan inte annat än lyfta på hatten åt dessa jurister. De vågar göra det som kommunstyrelsen tyvärr fegade ur på. Centerpartiets och folkpartiets förslag var just att begära in kompletteringar, men i kompromissens anda så landade vi gemensamt i en återremiss för att "utreda" frågan. Nu får vi se vad dessa kmpletteringar kommer ge.

Som lite kuriosa bifogar jag den senaste repliken från Veolia tillsammans med Kommunal på min och Bengt Olssons (fp) debattartiklar. Där framgår vilken värdering de lägger i den personilga integriteten ganska tydligt,
Kameraövervakning kostar pengar och är absolut inte den enda lösningen, men
den är för viktig för att stoppas av ett integritetsproblem som inte finns.
Just det ja, ett integritetsproblem som inte finns.

torsdag, september 24, 2009

Just det, kameror ökar inte tryggheten

Jag börjar bli trött på de som hela tiden slänger sig med trygghetsbegreppet när det gäller att tillåta kameraövervakning. Hela tiden kör de med argumentet, -Det ökar ju tryggheten. Men ingen kan lyfta fram ett enda bevis på att tryggheten ökar. Istället så är det vi som försöker få lite vett och sans i denna debatt som måste lyfta fram bevisen, och knappt då vill övervakningsivrarna se sanningen.

Nu har BRÅ kommit med en ny rapport som återigen visar att kameraövervakning inte ökar tryggheten. Undersökningen är gjord i Landskrona och man har utvärderat deras övervakning av de mest brottsutsatta områdena i stan. Så här säger resultatet,

Under det första året med kameraövervakning ökade de anmälda
våldsbrottenutomhus med över 70 procent på de kameraövervakade gatorna.
Framför alltökade misshandel utomhus.
Hur var det nu med den ökade tryggheten?

Vidare framgår att intervjuade personer upplever att tryggheten ökat, men det skiljde sig något mellan yngre och äldre. Eftersom brotten oftast begicks på natten så var det främst de yngre som inte kände av den ökade tryggheten. D v s, de som vistas i området på dagtid och inte heller tidigare behövt oroa sig för brott känner ökad trygghet med kameror. Medan de som är i riskgruppen, unga, och är på plats på kvällar och nätter inte kände ökad trygghet med kameror.

Då återkommer jag till fråga. Leder kameror till ökad trygghet? Eller lurar vi bara oss själva genom att ge en falsk bild av trygghet? Jag tror att vi lurar oss själva. Och som politiker skulle jag lura allmänheten om jag sa att kameror är ett bra sätt att öka tryggheten på. Vi behöver göra mycket annat innan vi kan säga att kameror behövs. Annars kommer fler råka ut för brott medan vi slår oss för bröstet och säger att vi gör vad vi kan.

Skånepolisens Jan Landström säger det så bra till DN,
Våldsbrott har med alkohol och sinnesstämning att göra. När folk blir
förbannade tittar de sig inte om efter en kamera innan de slår någon på
käften.
Läs även min Allianskollega Linnea Darells bloggpost om detta.

onsdag, september 23, 2009

Ska kommunala bolag alltid konkurrera med privata?

Idag hade vi nämnd. Ett ärende satte griller i mitt och mina Allianskollegors huvud. Stångåstaden, vår allmännytta, hade en begäran om att få göra vissa revideringar i ett avtal med kommunen. De har köpt en bit mark i Vikingstad och enligt avtalet ska de inom de närmsta 5 åren bygga ett ganska stort antal hyresrätter. Men med finanskrisens inträde på bostadsmarknaden så har förutsättningarna ändrats. De tror inte att detta går att genomföra inom fem år. De tror överhuvudtaget inte att det går att genomföra om det förväntas att det ska vara hyresrätter. Därför ville de ändra i avtalet och istället bygga s.k. hyrköpsrätter inom 7 år. Hyrköpsrätten är en suverän modell som faktiskt är väldigt ovanlig i Sverige. Du hyr en bostad, men med option att köpa loss den till ett förutbestämt pris inom en utsatt tid. Där vi använt den så har den funnit sina kunder och de uppskattar den. Huvudsakligen vänder den sig till personer som inte kan skaka fram en stor insats, men som ändå vill äga sin bostad inom en snar framtid.

Så, modellen är inget fel på. Det är bara det att enligt mig så blir det bekymmersamt när allmännyttan ska syssla med att bygga annat än hyresrätter. När ett kommunalt bolag vill bygga lägenheter för att sälja dessa så konkurrerar de på en fullt fungerande bostadsmarknad. Vi har ingen brist på byggherrar som skulle kunna tänka sig att bygga både bostadsrätter och hyrköpsrätter. Det var faktiskt två privata aktörer som introducerade modellen med hyrköp i Linköping.

En annan dimension är att enligt mig så ska kommunala bolag inte agera som vilket bolag som helst. De ska ge kommunmedborgarna ett mervärde genom att kunna erbjuda sådant som marknaden inte alltid ser ett intresse av. Det kan vara exempelvis att bygga hyresrätter i en lågkonjunktur.

En tredje dimension är att det i ägardirektiven för Stångåstaden står att de i undantagsfall får bygga annat än hyresrätter. Nu har de byggt hyrköpsrätter i Ekängen tidigare och enligt mig så är frasen undantagsvis förbrukad. Om det sker på regelbunden basis så är det inte undantagsvis.

Så, Alliansen i nämnden röstade för att förlänga tidsperioden, men nej till att ändra i avtalet till hyrköpsrätt. Men det kom en tvist i det hela när oppositionen ville rösta för att låta dem ändra från hyresrätter. Vi har tillåtit privata aktörer att ändra i sina avtal tidigare, men först efter långa och genomgående samtal som visat att det verkligen inte finns en annan utväg. Då har oppositionen skrikit halsen av sig och brassat på om att vi hotar hyresrätten. Nu när vi värnar hyresrätten så vill de annorlunda. Men, den här gången gäller det ju ett kommunalt bolag. För fy för dessa privata aktörer. De är allt bra underliga dessa vänsterpolitiker.

måndag, september 21, 2009

Återigen gör Linköping ett bra centerval

Igår var det dags att bege sig till valurnorna. Kyrkovalet denna gång. Jag är medlem i Svenska Kyrkan och således drar jag nytta av min rätt att utse företrädare. Jag ska inte gå in på en lång föredragning om varför jag är med i kyrkan, men lite kan jag säga. Jag är inte med för dess religiösa arbete, utan för allt det andra de gör. Det sociala arbete som kyrkan utför är ovärderligt. Jag har sett vilken roll de spelar vid stora som små katastrofer, men också i det vardagliga sociala arbetet. Jag värdesätter att kyrkan erbjuder mötesplatser åt alla på platser som ingen annan ordnar mötesplatser på. Jag har varit på åtskilliga träffar på församlingshem på platser som inte har andra möteslokaler. Sen älskar jag själva kyrkbyggnaderna. Jag är beredd att betala en del skatt för att bevara detta kulturarv. Jag begär inte att alla ska hålla med mig i att detta är tillräckliga argument. Men jag har gjort ett val och det är upp till mig att göra med mina skattepengar vad jag vill.

Nå, då till en valanalys. Återigen är det skönt att se att centerpartiet gör ett bra val. På det nationella planet backar centerpartiet till kyrkomötet, men i Linköpings stift går vi framåt. Till stiftsfullmäktige ser det också bra ut. Vi tappar marginellt men behåller våra platser. Den korta valanalysen blir således att vi gör ett bra val och det är alltid skönt att ha vind i seglen.

söndag, september 20, 2009

Jag vill ha en egen Segway, som jag kan åka på.

Shit pommes frites (så 2006 att säga så), vad häftig Segwayen var. Jag gled runt på stan igår och bara njöt av denna underbara maskin. Känslan i kroppen var hela tiden, Vill ha, vill ha. Idag är det mer, Måste ha, måste ha.

Själva evenemanget med att stänga av Storgatan blev hur lyckat som helst. Det var fullt med människor som gick mitt i gatan och handlade i de stånd som fanns. I S:t Larsparken satt människor och njöt i solstolar och en hel del lyssnade på frälsningsarmén som spelade.

Dessutom så var det Bondens egen marknad igår som gjorde att det var fullt med människor vid borggården. De flesta av dessa drog sen ner mot Stora Torget som också det var fullt av glada människor. Lägg till detta den pågående matmarknaden mellan Trädgårdstorget och Lilla Torget och du inser hur mycket aktiviteter som det var på stan och vilken underbar känsla det var. Fullt med männsikor, underbart väder och en alldeles fantastisk stämning bland linköpingsborna.

Gud vilken härlig stad detta har blivit. Den oslipade diamanten som Linköping var när jag flyttade hit för 11 år sedan har verkligen ändrat skepnad. Borta är den blyga, lite försiktiga staden. Borta är Jante och förståsig-påarna. Istället är här en makalös stad som njuter av allt vad livet har attt erbjuda. Jag älskar verkligen Linköping.

lördag, september 19, 2009

Bilfritt i innerstan idag

Idag sker ngt annorlunda i Linköping. Storgatan stängs av för biltrafik och vi lägger istället ut gräsmattor och solstolar. Ut kommer också handlarna från butikerna runt Storgatan för att visa upp sig mitt i gatan. Det blir en folkfest med syfte att visa på en alternativ användning av stadens gaturum. Själv kommer jag glida omkring på en Segway. Detta är "Reclaim the streets" fast på riktigt.

Jag tycker om att åka bil. Men ibland måste vi ställa oss frågan om alla resor är nädvändiga att göra. För dom som har långa resvägar eller bor på orter utan bra tillgång till samhällsservice eller kollektivtrafik finns inga riktiga alternativ. Men för den stora majoriteten som bor i tätorten så finns fullgoda alternativ till bilresan.

Men många hävdar bekvämlighetsskäl och tidsvinst. Jag har gjort en tidsstudie för egen del och kom fram att tiden som går åt till att ta sig från dörr till dörr (hemmet och jobbet) så var bussen det färdmedel som var snabbast. Jag behöver ju inte parkera bussen. Så för min del finns inga andra ursäkter än lathet om jag väljer bilen.

Därför är den här typen av arrangemang som vi anordnar oerhört viktiga för att öka medvetandet. Jag har redan fått oerhört många reaktioner från folk som tycker att vi borde stänga av Storgatan för trafik under alla dagar. Tänk vad som skulle kunna göras av innerstaden då?

torsdag, september 17, 2009

Dubbdäckets vara eller inte vara.

Jag har tidigare skrivit om dubbdäck på bloggen. Och nu är det dags igen. Debatten är reellt insnöad och jag frågar mig själv, Vad är det som är så känslosamt med dessa dubbar som gör att frågan är så laddad? Igår morse var jag med i en debatt på radio och diskutterade med Stefan Arrelid, kommunalråd (mp) från Norrköping. Sen kom Robert Collin med, motorjournalist på Aftonbladet, och då blev det en riktig debatt.

Vi får se vad som kommer ur detta.

fredag, september 11, 2009

Vad hände i Bryssel?

Jag hade en fantastisk tid i Bryssel. Jobbigt, men oerhört kul. Har blåsor på bägge fötter och ganska sliten efter allt spring. Tror jag hann med att träffa hela Bryssel :) I alla fall de som jag behövde träffa. Jag är övertygad om att vi gjorde ett bra intryck och att vi kommer se en hel del effekter av denna resa. Lyssna här. Samtidigt så insåg jag att vi behöver intensifiera arbetet med Bryssel. Vi jobbar och lobbar oerhört mycket mot Stockholm, men det är inte lika självklart att göra det mot Bryssel. Istället splittrar vi vårt internationella arbete genom att arbeta med flera olika trådar. Bl a Kina.

Jag anser att vi istället borde ha en tydlig prioriteringslista för kommunen. Allt inom EU är prio 1, EUs närområde prio 2, USA, Kina och liknande länder prio 3 och resten av världen prio 4. Vi måste bli bättre på att arbeta strategiskt mot Bryssel. Det är där allt händer och det är där vi har möjlighet att påverka. Sverige har ett oerhört gott renomé. Man kan faktiskt säga att vi har ett rykte som inte står i proportion till vår storlek. Men det är ett betyg som säger att vi är bra, särskilt inom miljö- och klimatområdet. Linköping har där möjöligheten att bli en verklig föregångare inom EUs miljö- och klimatsatsningar. Vi kan vara det främsta skyltfönstret.

torsdag, september 10, 2009

Vi vann första slaget om integriteten

Jag har ju skrivit en hel del om kameraövervakning. Som tidigare framgått så är jag ingen benhård motståndare, men jag tycker att det gått alldeles för mycket slentrian i att bevilja kameror. Det krävs knappt ngt för att få tillstånd. Och det senaste ärendet var inget undantag. Det gällde kamerorna på bussrna som jag skrivit om och uttalat mig om. Kommunen svar kan kokas ned till, -Vi har ju beviljat dem tillstånd tidigare. Någonstans får det vara nog. Tillsammans med folkpartiet gjorde vi gemensam sak och presenterade ett motförslag som var mer restriktivt och som la över bevisbördan på Veolia som vill ha kameror. Tyvärr var vi inte överens inom Alliansen. Men det är OK. Vi kan inte vara överens i alla frågor. Men för c och fp var detta en värderingsfråga där vi inte kände att vi kunde dagtinga med vårt samvete. Socialdemokratin var nog inte helt eniga internt eftersom de inte kunde säga varken ja eller nej. Detta visar bara att integritetsfrågor har ingen blocktillhörighet. De spänner genom alla partier och block.

Resultatet blev istället att frågan återremmiterades, d v s den ska komma tillbaka efter att den har utretts grundligare. Samtidigt tillsattes en utredning för att ge svar på vad kamerorna inneburit och vad effekten blir på den personloga integriteten. Precis det som jag efterfrågade för bara några veckor sedan.

Så, tillbaka efter min oerhört intensiva resa i Bryssel (återkommer till den) så kan jag bara konstatera att vi som tycker att integritet är en viktig fråga vi vann en viktig delseger i och med detta. Men det återstår mycket.

söndag, september 06, 2009

Bryssel och lokala lösningar

Åker till Bryssel imorgon. Är inbjuden att delta vid en konferens arrangerad av de svenska regionkontoren i Bryssel och SKL:s brysselkontor som en del av det svenska ordförandeskapet. Här kommer goda exempel att presenteras från de svenska regionerna om hur man hanterar lågkonjunkturen och klimatkrisen.

Det är oerhört smickrande att Linköping, i detta och många andra liknande sammanhang, väljs ut att representera den goda miljöpolitiken. Vi kanske inte är störst. Och vi kanske inte var först. Men vi är absolut bäst när det gäller många av de smartaste klimatlösningarna.

lördag, september 05, 2009

Bergas egna dag

Alla som känner mig vet hur mycket jag håller av mitt Berga. Och idag var det åter dags för vår alldeles egna dag igen, Bergadagen. Massor av människor. Många som jag kände och en hel del som jag lärde känna. Där fanns utställare, allt från vår lokale florist till räddningstjänsten och studieförbunden. Där fanns Orangeriet som jag besökte för bara några dagar sedan. De höll på att sälja massor av produkter som de tillverkat i sin verkstad. Men där fanns oxå Maryam och hennes catering firma, Maryams Catering. Jösses vilken mat! Jag åt tills jag höll på att spricka. Är fortfarande mätt och jag står mig nog till måndag. Jag brukar hålla mig undan reklam, men jag gör ett undantag. Äras den som äras bör. Pröva på hennes mat.

In alles en helt suverän tillställning även i år. Och mina känslor för Berga är om möjligt ännu starkare.

Östergötlands egna dagar

Idag invigdes nionde upplagan av Östgötadagarna. Och det gjordes i Ulrika. Jag hade inte kunnat tänka mig en bättre plats att ha invigningen på än just Ulrika. Både Ulrika och Östgötadagarna är tydliga motpoler mot den negativa bild som finns hos många om landsbygden. Det finns ingen bidragsmentalitet utan mer av ett jävlar anamma och "kan själv" tänk. Östgötadagarna har i år över 100 arrangemang i hela länet. Och där finns garanterat något för alla. Och den vitalitet som de uppvisar är beundransvärd.

Så mitt tips till er alla är att låta Östergötlands alla pärlor få locka er i helgen och ni kommer garanterat inte att bli besvikna.

fredag, september 04, 2009

Orangeriet

Ska precis gå iväg till Orangeriet i Berga. Det är ett projekt som drivs genom bl a Coompanion Östergötland och vars mål är att
deltagarna ska få arbete och försörjning. Ett arbetskooperativ med 20
arbetsplatser ska byggas upp. För att klara detta finns en stödfunktion för
frågor om ekonomi, företagsledning, marknadsföring mm. Verksamhetens inriktning bestäms av deltagarnas intresse, kunskaper och erfarenheter. Deltagarna erbjuds arbetsträning/praktik, coachning, studiebesök och annat alltefter individuella behov och önskemål.
Det här är en del i Alliansens satsning på vissa stadsdelar. Förut var det mer tycka-synd om pengar som satsades. Nu är det mer av egen försörjning och egenmakt som är målet. Välj själv vad som är bäst.

onsdag, september 02, 2009

Sent ska syndaren vakna.

Kommer någon ihåg den senaste partiledardebatten valdebatten i Agenda? I alla fall, där rörde en av frågorna LAS och vilka som var beredda att se över den och förnya den. Samtliga partiledare förutom Maud Olofsson sa blankt nej till att överhuvudtaget diskutera frågan. Jan Björklund var särskilt tydlig i sitt nej. Nu läser jag i SvD att folkpartiet kan tänka sig att se över LAS och kanske t o m lagstifta i frågan. Förvisso är det bara en arbetsgrupp som släppt den testballongen. Men det är en arbetsgrupp som letts av partisekreterare Erik Ullenhag.

Även om det är sent påkommet så är det oerhört välkommet. Och så var de bara två LASkramare kvar i regeringen.

Systemkramare

Efter mitt inlägg om förvaltarskap eller förnyelse så gjorde Linköpings Tidning en intervju med mig kring detta ämne. Tycker det blev en bra artikel. Men den sätter ju mer press på mig samtidigt. Nu gäller det att visa att detta inte bara är gnäll, utan att centerpartiet menar allvar med att vara förnyarna och den liberala ledstjärnan i svensk politik. Detta gäller självklart även på lokal nivå.

tisdag, september 01, 2009

Underbara Vadstena

Är i Vadstena tills imorgon. Vilken underbar plats detta är. Bor på Klosterhotellet. Fick rummet med namn Kungl. Patriotiska sällskapets rum. Känns tryggt.
Känner med detta inlägg att det hade gjort sig bättre på Twitter. Kör igång så snart jag är hemma.