fredag, augusti 21, 2009

Miljöteknik som motiverar

Hade en halvdag över på Tekniska Verken. Tack för det Stig och gänget. Oerhört spännande. För en som kommer från en annan del än den tekniska så verkar det oerhört avancerat det de sysslar med. Men egentligen så är det ganska logiskt. Ta det som blir över. Mixtra lite med det och vips så kommer det ut andra nyttigheter. Och så har ju mänskligheten egentligen gjort i alla tider. Nu gör vi det bara i större skala och med större investeringar.

Vi har talat länge om miljökonsekvenserna av vår livsstil. Och en sådan tydlig parameter är hur avfallet hänger med i den privatekonomiska utvecklingen. När vi har det bra och spenderar pengar så ökar sopbergen och när vi har det dystrare så minskar de. Att då se möjligheten att bränna soporna för att ur detta producera värme, el, kyla och allt annat de gör är ganska motiverande att se. Därför att det bevisar att miljöarbete sker genom tillväxt. Inte tillväxt som i mer sopor, utan som i att det uppfinns nya grejer som bidrar till att lösa problem som finns och dessutom generera intäkter.

Den som motsätter sig tillväxt motsätter sig också framåtriktande miljöarbete. Genom att uppfinna saker som inte finns idag, och därigenom driva utvecklingen framåt, så bidrar vi till tillväxten.

Det går också att driva miljöarbete utan tillväxt. Men då sker det inte genom utveckling, utan genom avveckling.

Inga kommentarer: