måndag, augusti 10, 2009

Integritet engagerar

Efter mitt uttalande om den tilltagande övervakningen på länets bussar så har jag fått massor av kommentarer, mest via mejl men oxå på bloggen. Även correns ledare tar upp frågan. Det är ju faktiskt kul att integritetsfrågor engagerar.

Några förtydliganden.

1. Jag är inte emot all kameraövervakning. Men jag vill veta att den övervakning som sker faktiskt är brottsförebyggande och hjälper till att lösa eventuella brott. Bevisbördan ligger hos den som vill övervaka att bevisa att så är fallet. Om det inte ger önskad effekt så är det ju onödigt och kränker vår integritet helt i onödan. Informationen som samlas in om oss riskerar oxå med tiden att hamna i orätta händer. Den som tror att insamlad information inte kan hamna på villovägar kan väl ta och läas på om fallet med Alcatraz-listan.

2. Jag förstår inte argumentet "den som har rent mjöl i påsen behöver inte vara rädd". Med den argumentationslinjen så kan vi väl alla operera in chip så att polisen direkt kan lokalisera oss om vi begår brott. Säkrare metod går väl inte att få. Och den som har rent mjöl i påsen behöver inte vara orolig. Någon som nappar på att få det första chippet?

3. Jag tycker att vi alldeles för godtyckligt utfärdar tillstånd för övervakning utan att egentligen veta dess effekt. Vi gör det oftast i vår iver att värna om medborgarnas trygghet. Men ökar vi verkligen tryggheten? En kamera kan inte hindra en våldtäkt eller stoppa ett slagsmål. I bästa fall så kan den underlätta för förövaren att åka fast. Men vill vi verkligen uppnå trygghet så satsar vi på sånt vi vet hjälper. Fler poliser på gator och torg, bättre belysning och genom att bygga bort otrygga platser. Men det bästa sättet är att få fler människor i rörelse och att dessa sedan visar civilkurage. Allt som vi uppnår med kameror är bara falsk trygghet, men den är nog så viktig den.

2 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Fler "Rent mjöl i påsen"-argument av Josh (pp)

Till rent mjöl-folket

Läs!

John sa...

Tack för att du säger ifrån Muharrem Demirok (eller åtminstone luftar dina tvivel)!

Angående det nu aktuella ämnet:
Vad har Veolia/Östgötatrafiken att göra med vem jag pratar med och vad jag säger, vilken bok jag läser etc, när jag vill ta mig från A till B? Ingenting, naturligtvis! Därför bör de heller inte ha tillstånd att kameraövervaka mig eller spela in ljud i sina fordon.

Är det inte märkligt att det som tidigare uppfattades som en framtidsmardröm (á la "1984"), det bygger vi nu tillsammans med friskt mod och glatt humör... Åtminstone de som har tillräckligt med pengar och inflytande, som företagare, politiker och diverse tjänstemän i kommuner och länsstyrelser. Hur har det kunnat bli så här?

Vilket skydd ger ett antal stelt och tomt stirrande kameraögon i en buss eller en tågvagn? Vad vill vi ha för samhälle? Människor behöver bli sedda, ja, men det är knappast av några svarta blänkande glaskulor i busstak och på väggar, eller? Behövs övervakning? Anställ då personal som kan gripa in och ge både offer och förövare ett mänskligt bemötande.

Snart behöver vi inte längre dömas till fängelse - hela vår miljö, både den offentliga och den privata, byggs i sin helhet i rask takt om till ett högteknologiskt fängelse i sig. Det är som att myndigheterna och företagen tar det säkra före det osäkra, och behandlar oss alla som skyldiga och utmäter ett straff till alla, så att ingen skall slippa undan.


Till slut, angående det tröttsamma argumentet om "rent mjöl i påsen":

Vad ska den göra som hade rent mjöl i påsen, ända tills FRA, Veolia etc kom och grävde i det med sina smutsiga fingrar?