torsdag, juli 02, 2009

Jag menar dubbi-dubbi-dubbidido

Dubbat eller odubbat. Många äro de som träter kring detta. Själv skulle jag aldrig drömma om att köra dubbat om jag inte ska ta mig en vintertur norr om Uppsala (vilket inte händer). Linköpings vintrar har de senaste åren varit sådana att det knappast finns något argument för att köra med dubbdäck. De få gånger det är blixthalka och isiga vägar får man anpassa körstilen för majoriteten av vintern är ju faktiskt både is och snöfri. Corren gjorde igår en intervju med mig kring detta. Min ingång är att vi ska sträva efter att minska dubbdäcksanvändandet så mycket det bara går. Jag kan se framför mig att vi har en dubbdäcksfri innerstad, kanske till och med hela tätorten. För jag kan inte se att användandet av dubbdäck är motiverat för majoriteten av bilförarna.

Men det finns givetvis undantag. Det finns de som färdas långa sträckor på småvägar med dålig vinterskötsel. Det finns de som bor utanför tätorten som skulle få det svårt att färdas med bil utan dubbdäck. För dessa personer måste vi hitta en lösning. Men som sagt för majoriteten av Linköpingsborna finns egentligen inga tunga argument för att använda dubbdäck.

Varför ska vi då sluta använda dubbdäck? Främst av två orsaker. Hälsoperspektivet och kostnadsperspektivet.

Hälsan påverkas av de partiklar som dubbdäck river upp på torr asfalt. Dessa mikroskopiska partiklar sätter sig i våra lungor och orsaker en hel radda med besvär. Värst är det för barn. Barn som bor i innerstan påverkas i högre grad än andra och deras hälsa försämras av dessa partiklar. Oacceptabelt enligt mig att andras bilkörande ska få gå ut över dessa barn.

Kostnaden ökar också för slitage. Dubbdäck som körs på torr asfalt ökar slitaget avsevärt vilket medför ökade kostnader för underhåll. Ganska onödig utgift om ni frågar mig. Pengar som går att använda till annat istället.

Men nu är det inte så att vi ensidigt kommer införa ett förbud eller straffa alla som kör dubbat. Nej, jag tror mer på moroten. Vi ska ändra attityder och påverka människor att se nyttan med odubbat. Samtidigt går tekniken framåt så snart är odubbat minst lika bra som dubbat. Då återstår bara hjärnspöken och nostalgi kvar som argument för att köra dubbat. Hjälper detta ändå inte kan vi använda förbudsvapnet.

1 kommentar:

sLars sa...

Läste en annan intervju med dig, då om Kaserngatan bland annat. Det ska bli mycket bra när den är klar.

Idag däremot är den farbara delen i värre skick än grunsvägen vi kör till landet. Jag brukar säga att vertikalhastigheten är högre än horisontal, så stora gropar finns där.

Groparna är väldigt stora och de är många, ringer till kommunens kundtjänst då och då men senaste gången hände inget. Lite märkligt, entrepenören har alltid annars efter påringning från någon ansvarig på kommunen åtgärdat tvättbrädan.

Det är en märklig entrepenör som valts, det kan man lugnt konstatera. Hoppas innerligt att vägen som de bygger inte håller samma undermåliga kvalite.