torsdag, juni 11, 2009

Vi gjorde ett bra val i Linköping!

Nu är rösterna sluträknade. Centerpartiet backar till 5,47%. Men vi ökar antalet röstande med 16156 personer. Motsägelsefullt kan tyckas, men ganska logiskt ändå. Vi hade behövt locka fler nya väljare för att öka. I relation till det ökade valdeltagandet så räcker inte 16000 nya röster.

Om vi kollar regionalt så backar vi även i Östergötland. 9,18% jämfört med 10% 2004. Vi backar i samtliga kommuner utom Linköping. Jag återkommer till det. Först en regional analys. Vad gick fel i ett av våra starkaste län? Jag vågar inte svara på det just nu, men tydligt är att vi inte fick igång vår organisation som vi borde fått. Vi lyckades inte locka de unga till Centerpartiet. Och vi gick inte fram i de orter där vi traditionellt är starka. Nu måste vi ha en regional valanalys. Uppenbart är att vi har en stor potential, men den röstar inte på oss per automatik. Vi måste våga förnya oss.

Ser vi till det faktiska resultatet så är det mer bekymmersamt att vi backar 1% i Norrköping än i ex. Kinda och Ydre. I Kinda backar vi med 4,75%. Mycket kan tyckas, men där tappar vi bara 30 röster totalt. Vi vinner inga nya, men vi tappar heller inga. Värre är det då att vi tappar 1% i Norrköping och nästan 600 faktiska röstande. Det är nästan lika många som vi har röstande i hela Finspång. Vi måste våga prioritera i vårt parti. Norrköping är en viktg valkrets och måste få ta mer plats.

Nu kommer vi till Linköping. I relation till övriga landets valresultat så skulle vi kunna känna oss stolta. Vi går fram, om än marginellt, och vi får nästan 1000 nya röster. Men i det stora hela spelar det liksom ingen roll om vi går fram och samtidigt partiet backar på de flesta andra orter. Men detta visar bara att det finns en potential. Vi ökar på många platser där vi kanske inte haft så stort stöd tidigare. Exempelvis innerstan. Vi får 9-10% i många innerstadsområden. Vi går framåt i några förorter. I Berga har vi uppemot 10%. Detta resultat kan nog tillskrivas många. Kommunkretsen har gjort ett fantastiskt arbete. Många medlemmar ställde upp och vi slet in i det sista. Vi anordnande runtringar-kvällar och körde mycket kampanjande. Men vi fick också stöd från riksplan. Som en av 8 utvalda kommuner specialsatsades det på oss. Det var annonser, radiojinglar och affischer på stan. Men jag vill också tillskriva centergruppen en stor del i detta resultat. Vårt goda arbete spillde nog ganska säkert över även på detta val. Vi gör mycket och har ett gott renomé. Det måste spela roll i valet av parti.

En annan intressant iaktagelse är att Alliansen har en stabil majoritet i Linköping. Alliansen får totalt 44,5% av rösterna och de rödgröna får 39,5%. Detta ska ställas i förhållande till det höga valdeltagande vi har i Linköping. 50,5% röstade.

1 kommentar:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Japp, det finns "Ups and Downs" i detta val, men på det hela taget gick Centerpartiet back, trots att personlig integritet var en av de stora frågorna. Var är vår trovärighet på det området? Vi sopm verkligen drev dessa frågor före valet 2006 och var spetsiga.

Nu väljer folk att rösta på Piratpartiet, trots att detta kan innebära en stödröst på socialister.

Det är dags för förändring, snarast!

Centerpartiets Partistyrelse får "Acta sig" - handling, inte prat, är ett måste

Men bra jobbat i Lkpg!