måndag, juni 01, 2009

Jag älskar Riksrevisionen!

Tråkigare rubrik får man nog leta efter på min blogg. Men det är sant. Jag älskar Riksrevisionen. Varför?
Vårt uppdrag är att granska den statliga verksamheten och därigenom medverka
till god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten.

En viktig roll för myndigheten är att skapa demokratisk insyn, det vill säga ge
medborgarna möjlighet att se hur demokratiska beslut fattas och genomförs, hur
skattemedlen används och om den statliga förvaltningen följer direktiv, regler
och föreskrifter samt når uppsatta mål.
Alltså. De har till uppgift att granska bl a politikernas agerande. Även om en del verkar leva i tron att en politiker har cart blanche att göra vad som helst med motiveringar som "Jag är folkvald." Eller "Tjäntemän ska inte överpröva politiken."

Politiker kan fatta beslut som kan få oanade konsekvenser för enskilda, men också för ett stort antal individer. Beslut kan fattas som är otydliga och som skickar dubbla signaler. De kan också krocka med andra fattade beslut som gör att utgången av en handläggning kan vara väldigt oviss. Politiker kan också fatta beslut som slösar med skattemedel utan att det bidrar med någon egentlig nytta (ett alltför vanligt agerande som tyvärr sällan får konsekvenser). Och mycket mer. Men själva principen är då att det finns en revision som granskar det politiska arbetet och faktiskt har makten att kritisera det. Allt utifrån ett medborgarperspektiv. Hur kan man undgå att älska dem?

Men nu har de om möjligt vuxit ännu mer i mina ögon. De skriver i en nyhet,
Regeringens och myndigheternas oklara regler om buller har bidragit
till en ineffektiv och osäker plan- och byggprocess.


Granskningen visar att statens styrning inte uppfyller kraven på
öppenhet och förutsägbarhet. Regeringen har inte styrt sina myndigheter så att
det råder samsyn om hur buller ska bedömas. Boverkets, Naturvårdsverkets och
Socialstyrelsens allmänna råd och byggregler är inte samordnade. Länsstyrelserna tillämpar reglerna olika. Regeringen har inte heller genom förslag om
lagstiftning klargjort vad som gäller.


Detta är precis vad Linköpings kommun har hävdat i flera år. Vi får inga klara besked om vad som gäller i frågan om flybuller. Men vi vet att andra Länsstyrelser gör en annorlunda bedömning än vår egen. Vi vet också att vi står inför en situation som är helt absurd, men som vi måste leva efter. Vi får bygga ena dagen, men vill vi nästa dag bygga 17 meter från den platsen så anses det som en dålig boendemiljö. Vi tvingas hota dagis med nedläggning trots att de funnits på samma plats i över 20 år. Och så fortsätter vi. Jag funderar seriöst på att föreslå en flytt av staden likt Kiruna.

Men hatten av för Riksrevisionen. Ni är bäst!

Inga kommentarer: