onsdag, juni 10, 2009

Höghastighetståg

Begreppet höghasitghetståg är rätt så laddat. Det räcker att nämna ordet i vissa sammanhang och man får igång en debatt som verkligen tar fart. För Linköpings del så handlar höghastighetstågen om Ostlänksprojektet. Jag behöver nog inte skriva så mycket om själva idéen, men kort så är det snabbtåg mellan Stockholm-Linköping. En sådan satsning skulle minska restiden ganska dramatiskt. Arbetsmarknadsregionen skulle i ett nafs bli så mycket större och följderna uppenbara. Tillväxt!

För Linköpings del så betyder detta väldigt mycket. Men det är inte så att vi till varje pris är beroende av Ostlänken. Vi klarar oss ganska bra ändå. Men om vi ser till helheten Sverige så betyder det mycket om vi kan förstora arbetsmarknadsregionerna. I slutändan så innebär det samma typ av tillväxt som vi kunde se efter de stora satsningarna på järnväg för drygt 100 år sedan. Vår välfärd idag är ett resultat av bl a goda transporter, och där har järnvägen en betydande roll.

Men eftersom vi ser att ostlänken är ett bra projekt, som kommer gynna Sverige och Östergötland, så arbetar vi ganska intensivt för att det ska satsas på detta. Vi vill att det ställs mot andra infrastrukturinvesteringar och att den samhällsekonomiska nyttan får en betydande roll i avgörandet. Därför var vi idag en delegation som besökte Gunnar Malm, regeringens utredare för höghastighetståg. Vi ville förstärka våra argument och höra vad han hade att säga. Det blev ett oerhört bra möte där vi fick två goda besked.

1. Utredningen ska enbart bygga på fakta. Självklart kan tyckas, men så är det ju inte alltid. Vi vet att många infrastukturinvesteringar har haft andra faktorer än bara fakta. Det är många skattekronor som försvunnit i svarta hål. Ta exempelvis Hallandsåsen. Eller säg bara Trollhättan-paketet. Listan kan göras lång. Därför är det skönt med ngn som vågar säga att det är bara fakta som ska få spela roll. Då tror vi att Ostlänken vinner över de andra investeringsprojekten ganska lätt.

2. Finansieringsprincipen är att staten ska stå för infrastrukturen och kommunerna för allt runt omkring. Kanon! Staten har ansvaret för att bygga spår. Det som är runt dessa är kommunernas ansvar. Det är så vi vill ha det. Vi vet vart vårt ansvar ligger och tillsammans med Norrköping så har vi redan kommit oerhört långt med utvecklingsplaner och finansierng för området kring tänkta resecentrum. Bara staten gör sin hemläxa och drar fram spåren.

Sammanfattningsvis. Vi är nöjda med et vi fick höra. Gunnar Malm känns som stabil och snart är det dags för politiken att sätta ned foten. Vågar man låta fakta tala för sig själv, eller kommer obskyra geopolitiska och socialpolitiska faktorer att väga starkare?

Inga kommentarer: