fredag, maj 29, 2009

Å en slank dom hit. Å en slank dom dit

Politik är politik och man ska ta en del saker som sägs med en nypa salt. Men ibland så blir det liksom för mycket. Inga nypor med salt räcker till. För att det som sägs är så pass lågt att det inte ens hör hemma i sandlådan. Speciellt tråkigt blir det om den som säger en sak tidigare sagt en helt annan sak. Roger Berzell, s-märkt ledamot i Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden, springer nu runt och försöker skapa opinion mot oss dumma borgare som sätter ett alldeles för högt pris på de tomter som vi släpper till tomtkön. Jag återkommer till ett klargörande i marknadsekonomins grundprinciper och varför det är marknaden och inte kommunen som sätter priset. Men nu vill jag bara klargör att socialdemokraterna varit med och fattat beslut att dessa tomter, som han tycker är för dyra, ska säljas för detta pris. Roger och socialdemokraterna har också varit med och fattat beslut om att kommunens prissättning ska utgå från ett försiktigt uppskattat marknadsvärde. Det vill säga, vi ska inte vara prisdrivande, men vi ska heller inte skänka bort kommunal mark genom subventioner.

Då återstår frågan om Roger inte står för sina två beslut, som han i allra högsta grad kunnat påverka. Eller om det är så att han likt Wanja bara inte har koll på vad han beslutar om. Oavsett vilket så är detta ett tydligt exempel på hur politikerförakt skapas. Säg en sak, men gör ngt annat. Det är inte min melodi. Och frågan är om detta ens är socialdemokraternas melodi eller om Roger står för det själv?

1 kommentar:

berzell sa...

Hejsan Demirok!

Hoppsan vad det for påhopp i det inlägget...

Jag försöker, i mitt parti och utanför, driva en opinion för att priserna på tomter inte hela tiden är logiska. Jag har skrivit om det på min blogg ett flertal tillfällen. Jag har försökt att på http://berzell.se/2009/05/25/skyhoga-priser-pa-tomter/ beskriva att det kan få oanade konsekvenser som inte är lyckosamma, som exempelvis den stora prisskillnaden mellan Mantorp och Vikingstad. Det var för någon vecka sedan när jag mejlade och frågade Mjölby kommun hur mycket tomter de har och vad de har för priser som jag blev upplyst över den stora prisskillnaden.

Även du inser väl att kommunen med sitt planmonopol är en stor del av marknaden. Kommunen beslutar i stort sett hur många nya hus som ska byggas i Linköping.

Därför blir det knepigt när du säger att kommunen följer marknaden, när det är kommunen som styr stora delar av den.