onsdag, maj 27, 2009

Det är bara i Linköping som det byggs.

Finanskris, lågkonjunktur och stagnerande bostadsmarknad. Ja, läget kunde varit ljusare för ett kommunalråd i Linköping med samhällsbyggnadsansvar. Men se det är inte så illa ändå. Vi blev nyligen utsedda till Årets stadskärna. Mycket tack vare det arbete som vi gjort de senaste åren med en fysisk omdaning av innerstan. Och nu bekräftar SCB de siffror vi redan visste angående bostadsbyggandet.
Påbörjandet (av nya bostäder) har minskat mycket kraftigt i flertalet län.
Två stora undantag är Östergötlands och Gävleborgs län, som istället uppvisar
stora ökningar av påbörjandet under första kvartalet.

Kul för dessa län. Men det döljer sig mer bakom dessa siffror. I Gävleborg redovisas bara småhusbyggandet och det är ingen dramatisk ökning av byggandet. Från 31 småhus första kvartalet 2008 till 71 småhus samma period 2009. För Östergötlands del så är våra siffror för påbörjade lägenheter under det första kvartalet i år 303 st, jämfört med 187 st samma period 2008. En ännu närmare titt visar att dessa positva siffror är enbart Linköpings förtjänst. D v s det är bara i Linköping som byggnadet ökar märkbart.
SCB har tittat på antalet påbörjade lägenhetsbyggen samt hur många av dessa
som var småhus respektive flerbostadshus. I Östergötland är det byggandet av
flerbostadshus som står för den stora ökningen. ... En rejäl ökning med
andra ord och vid en närmare granskning visar det sig att siffrorna gäller
enbart Linköping. Länets övriga kommuner har inte rapporterat in några
flerbostadshusbyggen varken under första kvartalet förra året eller under första
kvartalet i år.
Ja, vad ska man säga. Att jag är stolt är väl inget att sticka under stolen med. Detta är ett tydligt kvitto på att det vi gör är rätt. Vi lyssnar på marknaden och tar fram de produkter som efterfrågas. Vi lyssnar både på konsumenter och producenter och är oerhört lyhörda. Vi sätter ingen prestige i att det måste bli på kommunens vis, utan bra idéer får chansen. Viktigast kanske är att vi försöker att hålla klåfingrigheten borta. Många politiker lider annars av symptomet av att de vet bäst vad som är bra för bostadsmarknaden. Jag tror mer på att konsumenterna efterfrågar det de vill ha och sen ska vi se till att det produceras. Klåfingrigheten kostar och den kostanden betalar många kommuner nu.

Inga kommentarer: