onsdag, april 29, 2009

Unga jurister föredrar offentliga arbetsgivare

I senaste numret av Legally yours presenteras Juristbarometern. Ganska intressant läsning. Här får man en fingervisning om hur framtidens jurister tänker. En av de saker jag fastnade för var hur de svarade på frågan, Vart vill du helst jobba? De första sju platserna är samtliga offentliga arbetsgivare med Justitiedepartementet i topp.

Det är nog en fördom från min sida, men jag trodde inte att offentliga arbetsgivare var så populära. Det är kul att se att det går att locka till sig toppkompetens inom det offentliga även i framtiden. Kommunerna som arbetsgivare kommer på 17 plats. Även det ganska högt och måste jag säga ganska överraskande.

1 kommentar:

Anonym sa...

Välkommen till Dom Glömda Barnen
Barnen´s rätt i samhället

Omhändertagen på mycket tveksamma grunder

Vi är en nystartad förening DOM GLÖMDA BARNEN som vänder sig till de föräldrar som fått sina barn omhändertagna på mycket tveksamma grunder och många gånger utan att få någon rimlig

Vi i föreningen anser att varje barn har rätt till sina föräldrar och sitt nätverk – att föräldrarna i första hand ska få allt stöd och all hjälp så att alla möjligheter först är uttömda innan en placering sker.
Vi anser också att barnen ska placeras på besöksavstånd, så att inte det ska bli ett hinder och orsaka att kontakten bryts med föräldrar eller syskon. Vi vet hur viktig den kontakten är.

Målgrupper
Barn & Ungdomar
Som bor/eller har bott på HVB-hem eller i Familjehem
Föräldrar
Som har/eller har haft ert/era barn på HVB-hem eller Familjehem
Mormor.Farmor.Farfar.Morfar
Som har fått sitt Barnbarn omhändertaget gemon LVU.
Du själva hade kunnat ta hand om ditt barnbarn men inte fått det.
Askungarna
Jag blev inte omhändertagen fick bo hemma med mina biologiska föräldrar men hade det inte bra där
Lagar
Vi håller på att jobba fram lagförslag till Regeringen då Socialtjänsten gör många fel med Omhändertandet av barnen

www.domglomdabarnen.dinstudio.se