måndag, april 27, 2009

"Med facit i hand så borde vi nog gjort annorlunda"

Det här kommer bli en av de vanligaste meningarna som kommunpolitiker runt om i Sverige yttrar om några år till lokalpressen. Många beslut kommer fattas i många kommuner som innebär bortslösade skattekronor och nedskärningar i välfärden.

Anledningen till att det kommer bli så är oviljan/oförmågan att fatta de beslut som måste fattas. Tuffa beslut innebär att skattekronor kan räddas från ett uppenbart slöseri. Men tuffa beslut behöver inte betyda nedskärningar och varsel. Det kan betyda att man prioriterar på ett annat sätt. Att man faktiskt ser till vad som är kommunal kärnverksamhet och skiljer det från sådant som kan anses som högkonjunkturs lyx. Nu är de svåra tiderna här och de kommer inte försvinna på ett bra tag. Då gäller det att inte lockas med i den kommunpolitiska sjukan "att satsa sig ur krisen". Det kan finnas anledning att göra investeringar i sämre tider. Men att det skulle vara ett universalrecept på krislösning är bara så dumt. Men runt om i kommunsverige höjs röster från kommunpolitiker som tror att just deras satsningar är de som kommer lösa krisen för den egna kommunen. Om några år kommer de som ensidigt försökte satsa sig ur krisen att säga till journalisterna att "med facit i hand borde vi gjort annorlunda". Och vem kommer då ställa dessa till svars för deras ansvarslöshet?

Inga kommentarer: