torsdag, mars 12, 2009

Bra betyg för Alliansens arbete med stadskärnan

Allians för Linköping har gjort enormt mycket den här mandatperioden för att utveckla Linköping. Mycket av arbetet sker inom ramen för teknik- och samhällsbyggnadsnämden. Stadskärnan har fått sig en ganska kraftig ansiktslyftning, enligt mig ganska nödvändig sådan. Men det finns alltid en rädsla att det sker för mycket på kort tid. Förändringar kan vara skrämmande och väcka konservativa känslor hos många. Men i Linköping har förändringarna mottagits oerhört väl. Vårt arbete med att öka attraktiviteten får också väldigt högt betyg från allmänheten.

Vi har låtit göra en enkät bland linköpingsborna för att mäta deras attityder när det gäller stadskärnans attraktivitet. Där framkommer det att 64% anser att stadskärnan blivit bättre de senaste åren. Endast 13% ansåg att det blivit sämre. Ett riktigt bra betyg för det arbete vi gör.

Bäst anses tryggheten på dagen vara, möjligheten att förflytta sig till fots, tillgängligheten samt dekorationsbelysningen.

Riktigt roligt är också att S:t Larsparken anses oerhört lyckad. Av totalt 9 poäng får parken 7,1 poäng av linköpingsborna. Ett gott betyg för Alliansens övertygelse att starta det arbetet, trots att oppositionen var emot.

Detta stärker mig i min tro att vi gör rätt saker. Kanske bör vi öka tempot lite till?

3 kommentarer:

Robin Andersson sa...

Jag håller med. Det är ett mycket bra jobb ni har gjort med att lyfta innerstadens stråk med nya ytor. Men se också till att bygga ut den. Övre vasastaden står och väntar på att bli utbyggd, likaså Kallerstad och Norra Stångåstranden.

Muharrem sa...

Robin,

vi kör på i full fart. Övre vasastaden är på G. Men där är det viktigt att alla inblandade inser vikten av att detta område blir ett noggrant stadsplaneringsprojekt. Det är inte vilket bostadsområde som helst. Här utvidgar vi stan.

Kallerstad kommer dröja ett tag. Speciellt nu när det råder finanskris. Tråkigt, men tyvärr sant. Stångåstranden tuggar på i sitt egna tempo. Vi gör vad vi kan för at det ska bli av. Men precis som med Ö vasastaden så är detta inget vanligt bostadsområde. Här kommer vi ställa höga krav både på arkitektur och funktion.

berzell.se sa...

Jag förstår inte varför du är så vårdslös med sanningen. När teknik- och samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om S:t Larsparken var inte oppositionen emot att göra iordning parken. Tvärtom var vi eniga att den skulle fixas till. Dock var det högkonjunktur och prislappen blev 6 miljoner mer än budget.

Vi i oppositionen ville att upphandlingen skulle göras om för att priset inte skulle bli så skyhögt.

Jag tycker att parken blev jättefin och vi firar Första Maj där.

Men hade genomförandetiden förlängts med några månader hade priset stannat vid 12 miljoner enligt branschexpertis.