torsdag, februari 19, 2009

Vi ska starta bygget av en ny fotbollsarena, jag lovar

Med viss rätt framkommer ibland kritik mot de insändare som brukar publiceras under Ordet Fritt på corren. Oftast är de skrivna i väldigt bittra ordalag och enbart med det egna intresset för ögonen. Dessutom är de allt som ofta riktade personangrepp. Men ibland blixtrar det till och där kommer någon som faktiskt ser till andra intressen än bara sina egna. Idag finns en sådan insändare om Folkungavallen som gör mig riktigt glad.
Till skillnad mot "Anna" tror jag inte att linköpingsborna är så kortsynta att de inte inser fördelen med att flytta idrotten från Folkungavallen ut till Kallerstad. Betänk hur liten tid av året det stora, centrala, muromhägnade området används av en försvinnande liten del av invånarna. Det är heller inget grönområde eller lunga i staden och dessutom otillgängligt som det är utan entrébiljett. Grusplanen utanför Tinnis gör heller ingen glad utom möjligen för parkering när man skall åka buss från Torkelbergsgatan och P-plats för Vårdcentralen mm måste ändå ingå i planeringen.
Du får ett löfte från mig Jan P, vi ska börja bygga den nya fotbollsarenan och ta det långsiktig ansvaret för kommunens fortsatta utveckling.

Inga kommentarer: