måndag, februari 16, 2009

Linköping är bäst!

Linköping är ett föredöme när det gäller valfrihet och mångfald i välfärden. Inget dåligt betyg för en kommun. Det är Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega , som skriver så.
Linköping är en av ganska få kommuner där det finns fler än fem
alternativ inom såväl skola och förskola som äldreomsorg.


Genom att låta privata entreprenörer utföra delar av välfärdstjänsterna
får skattepengarna också en dubbel verkan – dels ökar valfriheten för
kommuninvånarna och dels stimuleras de lokala tjänsteföretagen. Denna lokala
stimulans är ett av de starkaste näringspolitiska instrument kommunerna har till
sitt förfogande.


Kul att få lite cred för det vi alltid vetat.

Inga kommentarer: