torsdag, februari 26, 2009

En ljusning på gång i Linköping?

Finanskrisen drabbar alla obönhörligt. Ingen kommer undan. Inga länder, inga företag och inga kommuner. Orsaken må vara internationell, men effekterna blir lokala. Linköping är inget undantag. Vi drabbas även vi av vikande konjunktur och av en avmattad ekonomi. Det vore dumdristigt att påstå något annat. Ibland känns det som att det bara är att hålla i sig och se vart det slutar. För det är ganska lite vi som kommun kan göra för att vända den internationella konjunkturen. Men man får inte känna det som att denna "kris" är oss övermäktig. Den går att bekämpa men framför allt, den går att lindra. Och det är något vi kan göra lokalt och som vi också gör.

Byggandet i Linköping har saktat in från tidigare prognoser. När byggherrar inte får de lån som de tidigare utlovats eller när projekt överklagas så drabbar det givetvis byggandet som helhet. Men det är inte så dystert som en kan fås att tro. Det finns ljusglimtar som gör det skönt att vara politiker i Linköping. Fastighetstidningen har ett stående inslag som heter barometern där de tar pulsen på olika kommuner. Nu har de gjort detta på Linköping. Den ger en ljusare bild av Linköping än vad många nog vågat hoppats på. För oss som driver detta arbete kommer det dock inte som några nyheter vad de skriver,
De senaste åren har det dock gjorts en kraftsamling i kommunen för att öka
byggandet av bostäder och öka rörligheten. [...] För den kommande treårsperioden planeras för att färdigställa ytterligare 2000 bostäder.

Även andra branschtidningar gör en försiktigt positiv analys av läget i Linköping. Byggvärlden "tar tempen" på Linköping i senaste nummret (ej på nätet) och konstaterar att det finns flera "ljusglimtar i Linköping". Lena Lundström, chef för Sveriges Byggindustrier i Linköping, ger en optimistisk syn på framtiden i kommunen och konstaterar att anläggningsprojekten och villa- radhusbyggandet håller branschen igång. En nyhet för mig var att flera av de stora byggföretagen drar tillbaka sina varsel i kommunen.

Deras egen redovisning av de större projekten som startats visar att det finns pengar att tjäna för de som verkar i kommunen. Bara ett urval av projekten visar att det rör sig om betydande summor. Närmare 900 miljoner kronor. Där ingår bl a Kvarteret Banken (HSB), nya delen av flygvapenmuseum och Tornet vid Tornby City.

Så, för alla dysterkvistar som hävdar att det går åt pipsvängen, till er vill jag bara säga, - Var glada att ni bor i Linköping. Det ser mycket ljusare ut än i andra kommuner.

Inga kommentarer: