lördag, januari 17, 2009

Bro eller tunnel?

Debatten om en bro eller en tunnel för Ostlänken genom Linköping har nu kommit igång. En välkommen debatt måste jag säga. För visst har Jan Widmark, Ordf. i Byggnämnden, en poäng. En bro med sex spår i bredd och en höjd på 11 meter kan onekligen bli en barriär. Det kan ju bli så att miljöerna under och kring bron inte blir de allra mysigaste. Dessutom ska denna bro stå där i ganska lång tid. Då är det ju viktigt att andra faktorer än de dagsaktuella ekonomiska får ensamt utrymme.

Jag har själv haft funderingar, men inte enbart utifrån de estetiska frågorna. Utan vad som skulle kunna göras med det område som frigörs om det blir en tunnel. Tänk en utbyggnad av staden ner mot ån. En sammanlänkning av Stångebro och innerstan på ett sätt som inte kan bli möjligt annars. Detta kräver förvisso att värmeverket flyttas, men det kommer ju ske för eller senare. Troligtvis senare, men ändå en flytt. Tänk vad som skulle kunna bli av Nykvarnsparken om detta blev verklighet?

Men trots detta så landar jag ändå i att broalternativet är att förorda. Correns ledarredaktion är av samma uppfattning, men av lite andra orsaker än mig.
Men att anlägga en tunnel under Stångån skulle bli betydligt dyrare – och mer komplicerat – än ett brobygge. Det är viktigt att ta med såväl tid som pengar i beräkningen, mycket beroende på att Ostlänken inte enbart är ett Linköpingsprojekt.
Jag håller med om att tid och pengar är en viktig faktor, men det får inte vara allena rådande faktorer. Nej, min tro på ett bro alternativ bygger mycket på att vi kan göra detta till något positivt. Speciellt som vi nu får en debatt som tvingar oss att motivera och fundera kring alla de steg vi tar i den fortsatta processen. Genom linkopingsvisioner hittar jag en superbra idé. Varför inte låta en bro ingå i den framtida arktitekttävlingen som ska utforma centralstationen? Jag köper det förslaget rätt av. Självklart så är det så det bör bli. Tänk vad vi då kan göra av detta projekt?

Se vad lite debatt kan medföra. Därför välkomnar jag Jan Widmarks och byggnämndens tunnelförslag.

2 kommentarer:

Robin Andersson sa...

Kul att du gillade min idé med bron som en del av arkitekttävlingen. Jag tänker vidare på den. Vem/vilka kommer att vara "domare" i den tävlingen. Kommer det att vara en allmän röstning i staden eller kommer ni tillsätta en kommitté? Kommer någon att få representar medborgarena i en sådan eventuell kommitté?

Hehe, frågorna är många och jag gissar att svaren är få, iallafall just nu. När är det meningen att arkitekttävlingen ska gå av stapeln och kommer tävlingen att vara öppen för alla kontor? Kommer ni bjuda in några speciella kontor?

Robin Andersson sa...

Förövrigt, besök gärna vår nystartade hemsida www.storstadlinkoping.se Vi har i den ideella intressegruppen "Storstad Linköping" arbetat för Linköpings innerstads urbana utveckling och utvidgning och med denna hemsida hoppas vi kunna sprida intresset till många fler. =)