måndag, oktober 27, 2008

Vilken stol sitter du på Lena Micko?

Fler och fler politiker sitter på så många stolar att det ibland blir svårt att förstå vem dessa främst företräder. En förtroendevald politiker måste främst företräda den allmänhet som valt denne. Men om det finns fler uppdragsgivare i bakgrunden så kan ibland rollerna blandas ihop. Jag tror att Lena Micko råkat ut för just detta. Hon är oppositionellt kommunalråd i Linköping och fd. ordförande i kommunstyrelsen. Samtidigt är hon ordförande för intresseföreningen Svenskt Flyg. Med detta i bakhuvudet blir det svårt att förstå vems intresse hon främst företräder när hon skriver debattartikel efter debattartikel kring flygets betydelse undertecknat, kommunalråd (s).


Ta detta exempel från dagens corren,

Flyget är en viktig del av den svenska kollektivtrafiken och är i praktiken den globala kollektivtrafiken [...] Ett väl fungerande flygtrafiksystem är en förutsättning för tillväxt i alla delar av Sverige och för att hela Sverige ska kunna ta del av globaliseringen.


Jämför sedan detta med vad som står på Svenskt Flygs hemsida,

Profilfrågan ”Flygets betydelse” har som syfte att tydliggöra det
kommersiella trafikflygets och flygindustrins betydelse och nytta för det
svenska samhället i sin helhet.


Eller ta sommarens uppläxning av länets SSU:are som ville se en större tågsatsning på bekostand av flyget;

För Östergötland är det enskilt viktigaste projektet i den kommande
infrastrukturproppen att det blir ett klartecken för Ostlänken [...] Men det
gäller att säkerställa goda betingelser även för svenskt flyg i höstens
infrastrukturproposition.


Eller när hon tar ton mot miljöpartiets Annika Lillemets;

Goda kommunikationer är en nödvändighet för en tillväxtort. Det ger
förutsättningar för att företagande och näringslivet utvecklas. Flyget är en
oundgänglig del av transportinfrastrukturen.
Visst ligger det i kommunens intresse att ha goda kommunikationer, även flygledes. Men det lämnar en känsla av obehag när den politiska rollen så tydligt blandas ihop med andra.

Inga kommentarer: