måndag, september 01, 2008

Kandidat inför EP-valet

Idag blev det officiellt. Jag är en av kandidaterna i Centerpartiets nominering inför Europaparlamentsvalet. Vi är 78 personer som kandiderar. 78 personer som alla skulle göra ett jättejobb i Bryssel. Det är en väldig spännvidd på kandidaterna och här finns de som älskar EU-samarbetet och de som ställer sig mer tveksamma. Bland kandidaterna syns de som vill driva helt olika frågor, men det tycks finnas två gemensamma spår. Miljön och öppenheten. Känns oerhört tryggt att veta. Vilka vi än väljer att skicka så kommer dessa två frågor få oerhörd vikt.

I partistyrelsen har vi antagit ett mål inför detta val. Vi siktar på tre mandat istället för det enda som vi har idag. En tuff målsättning, men inte omöjlig. Det kräver att vår lista har de rätta namnen som skapa entusiasm och känslan av delaktighet.

Jag tillhör den skara som hyser oerhört starka känslor för det Europeiska samarbetet. Jag kan inte se en värld utan EU och skulle gärna medverka till att EU tog en allt större roll i det internationella arbetet. Oavsett om vi har turen att leva i en demokrati så är demokrati ingen självklarhet. Inte ens i Europa. Många länder kommer från diktatorskap och flera länder lyder fortfarande under tveksamma regimer. Även om det i flertalet europeiska länder inte rör sig om regelrätta diktaturer så präglas statsskicken av korruption, förtryck och orättvisor. Samtidigt pekar trenden hos EUs grundande nationer på att slutenheten är på återtåg. Retoriken blir allt tydligare. När de inhemska problemen ökar så skärps tonen mot andra nationer och minoriteter. Nationalistiska tongångar vinner större mark och hotar att öka spänningarna inom EU istället för att minska dem.

Med slutenheten följer också en förkärlek för ökad protektionism. Skydda våra egna producenter, kosta vad det kosta vill. Men historien har alltid visat att det är fel väg att gå. Den som omfamnar öppenheten och vägrar sluta sig mot omvärlden har alltid gått segrande i slutänden. Även om de kortsiktiga politiska poängen inte är lika enkla att vinna.

Nu ska detta inte bli ett brandtal för min kandidatur. Jag vill bara visa på några av de frågor som jag ser som bekymmersamma i EU just nu. Det finns givetvis fler.

"Condemmant qui non intelligent"

Inga kommentarer: