tisdag, augusti 12, 2008

Lokalt självstyre

Både corren och Linköpings tidning (ej på nätet) har reagerat på det jag skrev om min principiella syn på länsstyrelsen och gjort en nyhet av detta. För mig så känns detta inte som en nyhet. Centerpartiet har så länge jag kan minnas varit för decentralisering och nu för federalism. Att samtidigt vara emot statlig styrning över det kommunala självstyret är väl inget konstigt?

Jag har inget praktiskt emot länsstyrelserna, utan det är den principiella biten som stör mig. Vi har ett kommunalt val där medborgarna utser sina lokala representanter. Dessa ska sedan representera medborgarna i kommunen och sköta den kommunala ekonomin. Men de är inte fria i sin representation, utan kan alltid överprövas av offentligt anställda tjänstemän. Där börjar det gå galet. Medborgarnas fritt valda representanter kan överprövas av personer som inte den enskilde sedan kan utkräva ansvar utav. Jag kan alltid ställas till svars och om det vill sig illa också avsättas efter ett val. En tjänsteman kan inte stå till svars på samma sätt. Däri uppstår ett demokratiskt dilemma.

Det svenska systemet är uppbyggt efter en stark centralistisk modell som jag är emot. Jag är federalist och tror på devisen att makten ska utgå från folket, vilket kräver att den också ligger dem så nära som det bara går. Det är verkligt folkstyre!

1 kommentar:

hans sa...

Ja, man förstår ju idiotiskt detta politiska system är - det är sorgligt med denna centralism och en massa beslutsfattare som inte är valda, utan bara finns där för att kontrollera. Lägg ner!