torsdag, augusti 14, 2008

Linköping från ovan. Tack Sture!

Tack Sture!

Igår tog Sture Bjelkåker, politikerkollega och flygskolelärare, med mig på en flygtur över Linköping. Helt fantastiskt att se allt från ovan. Man får ett helt annat perspektiv över saker. Vi flög över hela stan och tittade närmare på de större utbyggnadsområdena. Bl a Övre Vasastaden, Djurgården, Linghem och Ekkällan. Vi tittade också på grönstrukturen i stan. Vi kan väl ganska enkelt konstatera att Linköping är en grön stad. Få städer förfogar över så stora grönytor som vi gör. Många av dessa är underbara, men det finns områden som är antingen underutnyttjade eller ganska tråkiga. Utmaningen är att satsa på kvaliteten i de värdefulla och inte sprida ut våra resurser till den grad att de inte gör någon nytta.

Våra handelsplatser var spännande att se från ovan. Enorma ytor som till största del används utav bilar. Överhuvudtaget ser man väldigt tydligt hur stora ytor vi använder för att parkera bilar på. I ytterområdena som Skäggetorp och Ryd så står nog parkeringarna för den största markanvändningen. Lustigt att se är att de är mindre än halvfulla, vilket måste betyda att det finns en överkapacitet. Ganska stort resursslöseri!

Tyvärr får jag inte lägga upp de bilder jag tagit än. Eftersom jag saknar behörighet för flygfotografering måste jag först söka tillstånd för publicering hos någon militär myndighet. Ganska förlegat egentligen med Google Earth och allt, men rätt ska vara rätt. Jag återkommer när jag fått tillstånd.

Återigen, tack för allt Sture. Du bjöd mig på en helt fantastisk upplevelse som gav mig helt nya perspektiv och som var väldigt roligt.

2 kommentarer:

Bengt Gustafsson sa...

Att parkeringarna i Ryd är halvtomma kanske berodde på att du flög över på dagtid då bilarna är vid folks arbetsplatser? På natten skulle det antagligen se ut som att det var överkapacitet på IKEA-parkeringen i stället. I USA räknar man med att det finns fyra parkeringsplatser per bil! Här är det nog inte fullt så illa, men det är ändå ett enormt slöseri med markyta.

Med spårtaxi kan man förstås minska parkeringsytorna kraftigt eftersom fordonen inte parkeras!

hans sa...

Men Bengt, spårtaxi är ju jättefult i innerstadsmiljö. Dessutom decentraliserar systemet staden ytterligare, större avstånd. Det är ju rakt motsatt mot vad man vill i sensate översiktsplanen, där man vill göra staden rundare och tätare.

Jo, jag har också flugit över Linköping ett par gånger. En gång på sommaren och en gång vintertid. Det är slående hur enormt stora avstånd det är mellan allt, hur extremt mycket grönyta som finns - man får uppfattningen att staden bara är några hus i en stor park, eller ett stort grönområde.

Vintertid förstärks detta med avstånden och tomheten. Linköping är en gigantisk stor yta, glesheten är talande även inom innerstaden.

Sedan ska man också komma ihåg att en parkeringsplats tar upp lika stor plats som en liten lägenhet. När det gäller innerstaden så är ju det inte riktit schysst mot alla unga som vill bo någonstans.