onsdag, augusti 06, 2008

"Fittstim"

Som alla politiker så får jag massor av tidskrifter i brevlådan. En av de jag läser mer regelbundet är Forskning och Resultat från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap. I det senaste numret hittade jag en artikel som är väldigt intressant. Glädjande, men också nedslående. Det är Professor Philip Hwang vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, som undersökt jämställdheten i företag och fackföreningar. Eller närmare bestämt hur företag och fack ställde sig till att män tog ut föräldraledighet. Enligt artikeln i FoR så har situationen i företagen ändrats radikalt.

Studien visar att år 1993/1994 var bara sex av 200 företag uttalat positiva
till att anställa män som tar aktivt ansvar för hem och barn.


Tio år senare är bilden annorlunda.
32 procent var uttalat positiva till att anställa män som tar aktivt ansvar
för hem och barn. Bara fyra procent visade passivt motstånd.
Betydligt fler av företagen hade en aktivt uppmuntrande attityd till män som ville vara pappalediga och såg det som ideologiskt viktigt.
En svägning som pekar åt helt rätt håll. Att det har blivit en ideologisk fråga snarare än en ekonomisk är också kul. Det visar att jämställdhet inte främst handlar om kronor och ören, vilket vi ibland fås att tro med alla statliga ekonomiska morötter för att främja jämställdhet mellan könen.

Men det sorgliga i artikel var att läsa att samma positiva utveckling inte fanns att se i fackföreningsrörelserna. Där var synen på att de anställda männen skulle ta föräldraledigt inte lika positiv.
Fackens intresse visade sig vara ganska svalt när det gäller att underlätta
för manliga anställda att kombinera arbete och familj. De var mer aktiva på
området om ordföranden var kvinna, om de prioriterade jämställdhet eller om
de upplevde att företagen drog åt samma håll.
Hur kommer detta sig? När det kommer till att tala om de anställdas rättigheter på andra arbetsplatser så är facken glasklara, men ibland måste man städa framför egen dörr först. Eller är det så att det finns en attityd av grabbighet inom fackföreningarna?
I en fristående uppföljning av studien, då de 64 fackliga organisationerna
intervjuades bekräftades att facken sätter denna fråga relativt lågt på
dagordningen.

Inga kommentarer: