lördag, maj 24, 2008

Tänk på pocenten Sahlin

Det finns väl en nidbild av politiker, nämligen att de inte väjer för att ljuga. Jag försöker ständigt motbevisa denna tes. Tyvär så finns det de som gör motsatsen. Mona Sahlin är en av de som inte drar sig för att säga olika saker beroende på vem hon talar med. När Alliansen presenterade en gemensam klimatpolitik med målet att sänka koldioxidutsläppen skrek sig oppositionen, med sossarna i spetsen, hesa för att man inte satt nivån på sänkningen till 40% jämfört med 1990 års nivå. Allt annat var enligt dem ett svek.

Ja, så lät det då. Idag säger Sahlin en annan sak. Hon vill ha en sänkning av koldioxidutsläppen med 30%. Just det. 30%, inte 40%. Det här säger hon under en ESP (Europeiska Socialdemokratiska Partiet) konferens inför EU-parlamenstvalet. .
Sahlin vill att ESP ska gå till val med löftet att koldioxidutsläppen ska
minskas med 30 procent till 2020, jämfört med 1990 års nivå.
Allt enligt AiP

SvDs Per Gudmmundson skriver om det. Hans ananlys är träffande,
Alltså: när socialdemokraterna rackar ner på regeringen hycklar man. Där man
själv har inflytande nöjer man sig med betydligt beskedligare
utsläppsminskningar.
Hyckleri och lögner. Ja, inget är förbjudet i strävan efter den "orättfärdigt" förlorade makten.

Inga kommentarer: