onsdag, maj 14, 2008

Tekniska Verken i underläge

Jag är inte den typen som gärna säger, Vad var det jag sa. Men nu tar jag mig friheten att säga just det. Vad var det jag sa? December förra året hade vi en debatt i kommunen angående Tekniska Verkens uppköp av fjärrvärmen i Åtvidaberg. Vi var ett gäng som uttryckte vår tveksamhet till detta. Inte för att det skulle vara en dålig affär. Utan för att kalkylen bygger på att TV ska växa för att fortsätta vara lönsamma. Fjärrvärme kräver stora insatser av sopor. Det funkar när man har en garanterad tillgång till sopor, som dessutom behöver vara ekonomiskt väldigt lönsamt. Jag ifrågasatte om det i framtiden kommer att gå att säkersställa en sådan tillgång till avfall. Men nej, jag var ju inte klok som trodde att det TV inte skulle klara den konkurrensen om soporna. Ja, vi vet att konkurrensen är knivskarp. Nu vet vi också att Tekniska Verken inte längre kan ta sin tillgång för säker.

Förra veckan kom Konkurrensverket med flera beslut på raken som alla går emot TV och de avtal de har med flera kommuner. Ödeshög, Tranås, Vimmerby och Mönsterås. Samtliga kommuner har skrivit kontrakt med TV om avfallsförbränning och som nu underkänns för att de "brutit mot upphandlingslagstiftningen genom att inte tilldela kontraktet avseende avfallsbränning enligt de procedurregler som gäller för öppet eller selektivt förfarande". Sedan tidigare fick man ju backning gällande ett liknande avtal med Söderköpings kommun. Konkurrensverket kommer att fortsätta på den inslagna linjen och fler avtal kan komma att upphävas. Vad får det för resultat gällande tillgången på sopor?

Nu kommer säkert någon hävda att Konkurrensverket inte riktigt förstått detta. Kanske driver man vidare dessa beslut till högre instans. Men frågan är om vi har den moraliska rättigheten att göra det? Konkurrensverkets uppgift är "att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet och att övervaka att företagen följer konkurrenslagen." De ska också "granska att de offentliga aktörer som ska tillämpa upphandlingsreglerna verkligen gör det och följer upphandlingslagarna." Om de nu anser att TV brutit mot lagen kan vi då ignorera det? Som privatperson skulle jag ju då hävda att om en kommun anser sig berättigad att bryta mot lagen då är det fritt fram för ALLA att göra samma sak. Varför ska jag bry mig om att söka bygglov? Varför betala kommunalskatt?

Nej, kommuner måste föregå som ett föredöme gällande åtlydnaden av lagar. Därför bör TV, innan konkurrensverket gör det åt oss, se över alla avtal och upphäva de som inte gjorts genom offentlig upphandling. Sen får vu fundera på vad dessa beslut får för följder för den fortsatta tillgången på avfall till den nya stora förbränningsugnen.

1 kommentar:

Anonym sa...

Du har nog missat liten i din annalys. Det är inte Tekniska Verken som eventuellt brutit mot lagen om offentlig upphandling, utan möjligen ett antal kommuner som du räknar upp. Idag finns överskott av sopor, så tillgången till bränsle i Tekniska Verkens anläggningar fixar vi nog. Det kan dock bli bränslen som måste transporteras längre sträckor. T ex från Norge eller Tyskland, vilket ur miljösynpunkt är negativt. På längre sikt kan det uppstå brist på bränsle och då kommer tyvärr kol och olja att få större betydelse i de Svenska fjärrvärmenäten. Det tycker inte jag är särskilt bra, men det kanske inte är något bekymmer enligt din uppfattning?
Gösta Gustavsson