tisdag, maj 20, 2008

Papperslösa engagerar

Det har varit en del skriverier efter att vi publicerade vårt öppna brev. Många ger oss stöd, men det finns även de som inte tycker som oss. Imorgon kommer det även att debatteras både i Svt och P1 innan debatten i Riksdagen tar vid.

När jag följt debatten på nätet är det några saker som slår mig. 1, Många stör sig på att vi skulle ha missat vad lagförslaget handlar om. 2, Flera tycker inte att det är OK att personer som fått avslag eller aldrig ens sökt asyl ska ha rätt till vård.

Jag har respekt för alla dessa synpunkter. Men jag håller inte med dem.

1. Att lagförslaget inte skulle få direkta konsekvenser för papperslösa är en lek med sanningen. Det stämmer att Göran Hägglund ska utreda frågan och att det primärt är en fråga för Socialdepartementet. Men om vi läser det svar som Tobias Billström ger Zaremba ser vi att han inte kan hålla sig ifrån att kommentera det.
Ska vi bygga upp ett skuggsamhälle, där de som egentligen inte har rätt att
vara här kan leva i någon form av permanent limbo där de själva dessutom
riskerar att fara illa, exploateras och utnyttjas? En ny lagstiftning måste
balansera humanitet för människor i behov av vård med strävan att inte skapa ett
sådant skuggsamhälle.

Om det förslag till beslut som ligger inte hade betydelse för papperslösas rätt till vård, varför bemödar han sig att ta upp 1/3 av artikeln för detta resonemang? Men det är inte allt. Läser vi sen propositionen står det svart på vitt,
Om ett avslagsbeslut har meddelats följer av överenskommelsen att vård ska
erbjudas till dess att beslutet om avvisning eller utvisning har verkställts.
Detta gäller dock inte vuxna som håller sig undan verkställighet av ett
utvisnings- eller avvisningsbeslut.

För mig står det ganska klart att det beslut som tas imorgon har enorm betydelse för papperslösas möjlighet att få vård.

2. Visst är det ett problem att folk som fått avslag eller aldrig sökt asyl väljer att gömma sig hellre än att lämna landet. Vi får ett limboliknande tillstånd. Men varför förespråkar vi inte utökade resurser till polisen för att söka upp och avvisa dessa med tvång? Nej, därför att lösningen på de gömdas situation är mer komplicerad än så. Och jag tror få av oss skulle vilja se ett polissamhälle liknande det. Men det är enkelt att säga nej till vård och tro att det löser situationen. Men vi frågar oss aldrig varför dessa människor väljer att gömma sig just i Sverige? Danmark har inget som liknar gömda flyktingar. Vi kan ju försöka inbilla oss att det beror på fri sjukvård, men vi glömmer att Sverige har ett oerhört gott rykte i världen när det gäller humanitet. Det är ett rykte som byggts upp under många år. Det är ett rykte vi borde vara stolta över och vårda. Det är ett rykte som får människor att välja Sverige som tillflyktsort. Situationen med gömda får vi lösa på annat vis.

Samtidigt kan vi ju fastna i en teoretisk debatt i om det är "rätt" att ge vård till personer som befinner sig utan tillstånd i landet. Men alla verkar vara överens om att akutvård ska erbjudas. Det verkar finnas en tro att papperlösa kommer söka sjukvård för snart sagt varje åkomma. Varje liten hostning och de springer till sjukan. Men så blir det ju inte och så är det ju inte heller. Istället väntar de in i det längsta, även med dödshotande sjukdomar. De väntar så pass länge att en enkel åkomma riskerar att bli ett akut tillstånd. Eller ännu värre, leda till döden. Ngt som skulle kunnat åtgärdas tidigt och till en billig peng tillåts istället bli en mänsklig tragedi och en ekonomiskt betungande behandling. Men först då ska de ha rätt till vård. Allt för att vi inte vill skicka "fel "signaler. Zaremba beskriver det så bra när han svarar Billström:
Jag vet inte om det är populism eller aningslöshet som leder hans penna när
han frågar varför de som inte lyder lagen skall ha samma rättigheter som
laglydiga. Vet han inte att på två områden (sjukvård och rättsväsen) är blind
likabehandling själva villkoret för att människosynen inte skall ruttna? Eller
menar han att den som fuskar med skatten förverkar sin rätt till schyst
rättegång?

Jag vet inte vad som kommer ur detta. Men jag tycker det är oerhört tråkigt att vi för en debatt där signalerna vi skickar blir viktigare än människovärdet.

Inga kommentarer: