måndag, maj 12, 2008

Näringslivets förtroende sviker och integrationen haltar

Så kan man sammanfatta Linköpings situation. Jag vet att det är hårda ord, men jag känner att det är dags för självkritik. Politiken är alldeles för dålig på det. men när fakta stirrar oss rakt i ansiktet går det inte att fortsätta med självförnekelse. Idag kom Svenskt Näringslivs årliga rankning av kommunernas företagarvänlighet. Fär fjärde året i rad tappar Linköping placeringar. Från att ha varit på 46:e plats 2005 är vi idag på 86:e plats. Jag kanske öppnar upp för att kritik riktas mot sittande majoritet med detta. Men ser vi till tappet så är socialdemokratin lika skyldiga till detta. Men det kanske är just detta, försöken att hitta en syndabock, som gör att vi inte hinner lyssna på företagarna. Vi är för upptagna med politiskt kjäbbel istället.

När det gäller integration så är Linköping inte heller någon mönsterkommun. Enligt tidsskriften Fokus rankning så hamnar vi på en icke hedrande 110:e plats. Sysselsättningsgraden bland utrikesfödda i Linköping är lägre än jämförbara städer. Andelen som kommer i jobb efter introduktionstiden är också den lägre än i andra jämförbara kommuner. Allt detta innebär att vi går miste om skatteintäkter som vi borde haft om integrationen i Linköping funkat lika bra som i de bästa kommunerna.

Varför väljer jag att vara så självkritisk som jag nu är då? Jo, därför att jag ser en sammanhängande tråd mellan dessa två dystra siffror. Att inte vara bland de bästa när det gäller företagsklimatet ger flera sidoeffekter. En av dessa är en dåligt fungerande integration. För om vi jämför de bägge tabellerna ser vi ett klart samband mellan ett bra företagarklimat och en bra integration. Förra årets bästa integartionskommun Värnamo återfinns i år på 6:e plats. Samtidigt är de på 14:e plats i Svenskt Näringslivs ranking. Årets bästa integrationskommun, Gnosjö, är på 17:e plats när det gäller företagarvänlighet. Och så fortsätter det. Företagarvänlighet korrelerar med bra integration. Tyvärr så har vi brister när det gäller detta i Linköping. Något som vi måste bli absolut mycket bättre på om vi ska fortsätta vara en tillväxtkommun att räkna med.

Inga kommentarer: